Fokus på læring ikke skjermtid

 

Mens digitalisering i skolen har åpnet for nye og spennende læringsmuligheter, er det også motstand. Flere foreldre er negative til digitale flater i skolen, og det skyldes noen ganger mangel på kunnskap om hvordan digitale verktøy blir brukt, både som hjelpemiddel, læringsressurs og produksjonsverktøy. Men det kan også være legitim kritikk som oppstår fordi man ikke har lykkes med den digitale satsingen. Skoleledere og lærere fortjener støtte både i den digitale satsingen og i møte med foreldrene.

 

Veiledning for skoler i møte med «foreldreopprør»:

Workshop for skoleledere og lærere med forarbeid, etterarbeid og informasjonsmøte med foresatte.

Arbeidet gjennomføres som en prosess hvor det i forarbeidet innhentes praksishistorier og relevant data om hva lærerne trenger av støtte. Selve workshopen med skolen er den viktigste komponenten. Etterarbeidet består av et evalueringsmøte med ledelse/utviklingsgruppe, før det gjennomføres et informasjonsmøte med foresatte.

 

WORKSHOP for skoleledere og lærere

Fokuset er på egen praksis og erfaringsdeling.

Varighet: 2-3 timer.

I workshopen bruker vi tid på:

 • Enkel ståstedsanalyse om hva lærerne trenger hjelp til når det kommer til digital praksis.
 • Vi deler noen av praksishistoriene.
 • Fokus på didaktikk.
 • Veiledning i hva som er god praksis.
 • Veiledning i møte med foreldre. Hvorfor digitale verktøy i skolen?

Skolen får oversikt over eget ståsted og tar eierskap på hva god digital praksis er «på vår skole».

 

 

INFORMASJONSMØTE med foresatte

Kreasjon kan lede informasjonsmøte med foresatte, evnt forberede skoleledere/utviklingsgruppen.

Varighet: 1 time

Tiden brukes på:

 • Hvorfor digitale verktøy i skolen?
 • Hva bidrar disse verktøyene til?
 • Skjermbruk hjemme vs læring og arbeidsmetoder på skolen.
 • Avkrefte myter – vise muligheter. Eksempler fra undervisningen på skolen.
 • Veien fremover.
 • Trygge og gode valg.

 

 

Les om noen av våre kundehistorier:

Vurderingskriterier har fått et løft i Microsoft Teams

Vurderingskriterier har fått et løft i Microsoft Teams

Tydelige vurderingskriterier er nå blitt enklere i Microsoft Teams. Lett forståelige vurderingskriterier er avgjørende for å lykkes med god vurderingspraksis, fordi det gir elever en klar forståelse av hva som forventes av dem i læringsprosessen.

Bruke iPad med Teams i skolehverdagen

Bruke iPad med Teams i skolehverdagen

Hvordan deler elevene arbeidet sitt fra iPad til lærerne på Teams eller OneNote? Og når kan det være lurt å bruke iPad sammen med elevene? Dette og andre spørsmål har vi laget interaktive ressurser på med praksisnære eksempler.

Microsoft nyheter fra BETT 2024

Microsoft nyheter fra BETT 2024

Kreasjon har vært på Bett 2024 og det ble vist fram mye spennende innenfor Kunstig Intelligens, særlig fra Microsoft. Her kommer noen høydepunkt fra disse nyhetene og du får lenke til å melde deg på previews.

Tilbakeblikk på året

Tilbakeblikk på året

Selv om vi har vært få i 2023 er vi stolt av hva vi har fått til, og nå begynner vi endelig å ansette igjen. Vi har gjort et stort oppdrag for Nobels fredssenter med Minecraft og vi har levert både en Swift-turne og er i gang med et større Girl.Tech prosjekt med Apple. Viktigst innenfor 2023 er allikevel satsingene på kunstig intelligens og vårt arbeid innenfor Microsoft 365.

Bing Chat Enterprise – en av de kule typene i gata

Bing Chat Enterprise – en av de kule typene i gata

Bing redefinerer søkeopplevelsen: Fra en enkel søkemotor til en dynamisk kraftpakke med omfattende oppgraderinger i løpet av det siste året. Med lanseringen av Bing Chat Enterprise, åpner den nye dører som en nettside-copilot

Nye KI-verktøy for læring i Microsoft Teams

Nye KI-verktøy for læring i Microsoft Teams

Blant de nye KI-verktøyene i Microsoft Teams for skole finner du både læringsakseleratorer, veiledere og Insight dashboard. Så langt er vi begeistret, Microsoft leverer spenstig innhold og ny funksjonalitet inn i skolen.

Ledelsen hos Ekeberg skole i spissen med ny Teams satsing

Ledelsen hos Ekeberg skole i spissen med ny Teams satsing

Da rektor ved Ekeberg skole så behovet for å videreutvikle internkommunikasjonen ved skolen, var Teams fra Microsoft løsningen de hadde i sikte. Skolen, som lenge har benyttet seg av Showbie, er nå ivrige etter å omfavne mulighetene som ligger i Microsoft Teams og...

Øke hastigheten på opplæringen

Øke hastigheten på opplæringen

I 2021 ble det bestemt at Innlandet skulle avslutte med Its Learning, og det satt fart på opplæringsbehovet omkring Teams og OneNote. Fylkeskommunen har 23 videregående skoler med ca 3300 ansatte, det var på tide å øke hastigheten på opplæringen.

Godlia skole LK20 utviklingsarbeid

Godlia skole LK20 utviklingsarbeid

Våren 2022 tok Godlia skole kontakt med Kreasjon for å løfte det tverrfaglige arbeidet omkring temaet bærekraftig utvikling. Skolen ville vektlegge bruken av digitale verktøy mer enn de hadde gjort tidligere for å øke elevproduksjon og elevinvolvering i læringsaktivitetene.

Kontakt oss

Vi skreddersyr opplæring og prosesstøtte som passer for deres behov. Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bidra til kompetanseutvikling på din skole? Meld din interesse via kontaktskjema eller book et møte.