2023 har vært et godt år for oss. Etter to år med gradvis svakere etterspørsel og medfølgende nedbemanning, har vinden snudd og etterspørselen er stigende. Litt mer om hovedtrendene kan du se i infografikken nedenfor. Vi oppsummerer året og kan se framover med andre utsikter enn det som ligger bak. 

Utfordringer og milepæler

De to siste årene har vært en tid med betydelige endringer og utfordringer. I løpet av denne perioden har vår organisasjon gjennomgått en markant omstrukturering. Fra å ha 14 ansatte i 2021, har vi fra september 2023 tre fast ansatte, supplert av dyktige frilansere. Dette skiftet reflekterer bredere trender og utfordringer i sektoren, inkludert digital tretthet og et voksende foreldreopprør mot skjermbruk, samt innføringen av ny læreplan. Fra 2021 har fokuset blitt flyttet fra det digitale til andre områder.

Interessant nok har mange kommuner i denne perioden økt sin satsing på digitale læremidler, med betydelige investeringer på omtrent 200 millioner kroner årlig siden 2020. Dette kommer frem i Utdanningsdirektoratets Utdanningsspeilet for 2022. Til tross for disse investeringene, har det vist seg at å stole blindt på digitale læremidler som en garanti for god digital praksis er en misoppfatning. Når selv kunnskapsministeren ønsker mindre skjermtid i skolen er det åpenbart at det er noe som ikke lykkes i de digitale satsingene.

Etter vår oppfatning er det særlig praksis med produksjonsverktøy som løfter elevaktiv læring og læringsfremmende vurdering som må styrkes. Det er hvordan slike verktøy brukes som er viktigst, her er forskerne rimelig enige.  For å oppnå suksess med digitale verktøy og ressurser kreves derfor fortsatt bygging av kapasitet og kompetanse blant lærerne.

Selv om vi har vært få i 2023 er vi stolt av hva vi har fått til, og nå begynner vi endelig å ansette igjen. Vi har gjort et stort oppdrag for Nobels fredssenter med Minecraft og vi har levert både en Swift-turne og er i gang med et større Girl.Tech prosjekt med Apple. Viktigst innenfor 2023 er allikevel satsingene på kunstig intelligens og vårt arbeid innenfor Microsoft 365. Når det gjelder KI har vi fulgt med lenge og brukt ulike verktøy over tid. Til sommeren hadde vi tilstrekkelig ressurser og metodikk til å gå ut med tilbud om KI-workshops for lærere og for ledere. Det er blitt mer enn 25 KI-workshoper gjennom høsten, og nå er vi klare med en KI casebasert arbeidspakke som leveres bl.a på Nesodden nå i januar.  

«Workshopen var både informativ og praktisk, og ga lærerne mange nyttige tips for hvordan de kan integrere KI i sin lærerhverdag. De var svært fornøyde med opplegget, og ga tilbakemelding om at det var bra å ha en tidligere lærer som workshopleder, som forsto de utfordringene de møter i klasserommet. I tillegg fikk vi i ledelsen en egen workshop, som fokuserte på andre aspekter av KI som er relevante for vår rolle».

 

Kristin O. Aspmo, rektor ved Bardufoss VGS

«Vi er meget fornøyde med gjennomføringen. Det fungerte veldig godt i den store lærergruppa.  Aina loset lærerne gjennom opplegget som var laget med gode eksempler. Jeg er også veldig fornøyd med tilpasningen til bruk av lokal løsning!»

 

Geir Klevstad, studierektor ved Kongsberg VGS

«Skolen hadde en god dialog med Kreasjon i forberedelsene. Målet var å vende lærernes irritasjon over elevers bruk i innleveringsoppgaver, til at lærerne kunne nyttiggjøre seg KI som verktøy. Workshopen fungerte svært bra i kollegiet»

 

Rektor på ungdomsskole

«Veldig nyttig kurs. Opplever at lærere fikk større perspektiv på – og forståelse for – ChatGPT og dets funksjonalitet.»

 

Lærer, Oslo realfagsskole

Nytt år, flere muligheter

Vi ser frem til et nytt år med allerede mange planlagte prosjekter. 2024 kickstartes med ny programmeringssatsing hos RITS. Vi fortsetter vårt samarbeid med Dustin, og har på nyåret flere leveranser på planen, blant annet innen app-utvikling med Swift i Værnes-regionen. I samme kategori fortsetter samarbeidet med Girl.Tech, Apple og bydel Grorud. Flere kveldssamlinger og en hel vinterferieuke med utvikling og koding venter. Samarbeidet med HiØ fortsetter også like etter nyttår, med leveranse hos Fredrikstad, Sarpsborg og Askim kommune.

Ellers skal vi jobbe med Microsoft 365 hos Trøndelag fylkeskommune som går over fra Canvas til Teams. Nettpedagogene i nord har også inngått avtale om M356.

Kunstig intelligens er fortsatt en populær satsing, og ved siden av diverse workshops til ulike kunder holder vi på med et videre samarbeid med Innlandet fylkeskommune. 2024 blir et spennende år, og vi gleder oss til å begynne arbeidet i det nye året!