Trøndelag fylkeskommune har nylig gjort store skritt mot en ny digital samarbeidsplattform. Sammen med Kreasjon har de utforsket Teams og OneNote som alternativ til læringsplattformen Canvas. Her deler vi reisen de har gjennomgått. 

Fylkeskommunen har tidligere benyttet seg av læringsplattformen Canvas, men tiden var inne for forandring. Teams med OneNote stod klare som potensielle erstatninger. En av fylkets skoler, Cissi Klein videregående skole, hadde allerede tatt i bruk disse verktøyene. Pilotprosjektet ble satt i gang ved flere skoler med bistand fra prosessleder Anne Cathrine i Kreasjon.

Veien til suksess krever en plan 

I ethvert utviklingsprosjekt er god planlegging essensielt. I vårt første møte med fylkeskommunen hjalp Kreasjon med å utarbeide en detaljert plan for opplæringsaktiviteter. Både fylkeskommunens ledelse og representanter fra pilotskolene samt Cissi Klein VGS var aktive deltakere. 

Bilde fra Trøndelag fylkeskommune.

Dette var et veldig konkret og nyttig kurs og en god innføring i Teams. Dette ble nok mere nyttig enn jeg trodde, da de grunnleggende kunnskapene i Teams nok ikke var så gode som jeg først trodde. Dette er opplagt noe vi skal tilby videre i prosjektet, da Teamskunnskapene i VGS er varierende.

– Karl Henrik Linder, rådgiver i Trøndelag fylkeskommune

Samlingspunkter med betydning 

Første samling ble arrangert for skoleledelsen ved pilotskolene og Cissi Klein VGS. Den dialogiske refleksjonsøkten sørget for en dypere forståelse av nøkkelfaktorer i digitale utviklingsprosjekter. Rektor Elisabeth Tandstad fra Cicci Klein VGS ga uttrykk for hvor verdifullt det var å reflektere over kritiske punkter i en systematisk sammenheng. Samlingen hadde på en god måte bidratt til å sette i gang viktige tankeprosesser hos lederne gjennom flere gode diskusjoner.

De etterfølgende samlingene hadde et skarpt fokus på pedagogisk bruk av Teams og OneNote. Med modellering, praktisk arbeid, felles refleksjoner og oppsummeringer, fikk lærerne en solid forståelse av verktøyene. Fylkeskommunen har også tilgang til eLæringskurs fra Kreasjon, noe som forsterket læringsopplevelsen. Dette sier rådgiver Karl Henrik Linder om eLæringen: «eLæringen er et veldig godt oppslagsverk, og for oss som skal drive support til andre er det en veldig god måte å tilegne seg kunnskaper på. Videoene er veldig pedagogiske og konkrete, og med passe lengde.» 

Veien videre for Trøndelag fylkeskommune

Dette samarbeidet mellom Kreasjon og Trøndelag fylkeskommune viser kraften i god planlegging og implementering av digitale verktøy i utdanningssektoren. Med riktig støtte og ressurser, kan skoler oppnå en sømløs overgang til moderne læringsplattformer. Fylkeskommunen har etter suksess med piloteringen en plan om å skalere ut til hele regionen fra høsten 2024. Alle skoler i fylkeskommunen har nå tilgang til Kreasjons eLæring: Teams i VGS. De har valgt å droppe nytt anbud på LMS, slik planen opprinnelig var, og ønsker å satse fullt på Microsoft Teams og OneNote. Vi ønsker dem lykke til videre med arbeidet, og ser frem til et potensielt samarbeid videre. 

Ønsker dere lignende oppfølging?
Se her for mer informasjon.