Bing redefinerer søkeopplevelsen: Fra en enkel søkemotor til en dynamisk kraftpakke med omfattende oppgraderinger i løpet av det siste året. Med lanseringen av Bing Chat Enterprise, åpner den nye dører som en nettside-copilot, tilgjengelig gjennom flere nettlesere. Vi dykker dypere inn i denne revolusjonen, utforsker hvordan Bing forvandler brukerinteraksjoner i ulike scenarioer, vurderer stabiliteten og tester brukervennligheten på mobile enheter. Kreasjon har testet Bing over litt tid, og vi er positivt overrasket over hvor mye den kan gjøre.

Liten forskjell mellom skole- og bedriftsversjon

Microsoft tilbyr Bing til både skoler, bedrifter og andre organisasjoner. De differensierer tjenesten først og fremst med ulike kontekster, ved de ulike eksemplene som presenteres. Chat har tre ulike modus, kreativ, balansert og presis, den midterste gir mulighet for 2000 tegn, de andre gir 4000 tegn. Sideassistenten er tilgjengelig i desktopversjon på PC og Mac. Vår utprøving viser at Bing tilbyr samme kraftfulle pakke til skoler og bedrifter.

Sikker bruk av søk og chat

Sikkerhet er viktig i skolen og flere lærere og skoler “roper” etter en løsning for å kunne ta i bruk ChatGPT på en forsvarlig måte. Med Bing Chat Enterprise er det kommet en sikker løsning som verken lagrer spørsmål eller sender treningsdata tilbake til tjenesten. Og som heller ikke benytter dataene til kommersiell bruk. Det er ingen i Microsoft som kan overvåke søkene, og de blir altså ikke knyttet til deg individuelt eller til skolen. Microsoft benytter OpenAI sin språkmodell gjennom Azure OpenAI Service.

Dette høres bra ut, men det er en stor begrensning. Bing Chat Enterprise er forbeholdt ansatte, den leveres ikke til elever. Når vi spør Microsoft får vi til svar at det blant annet er et økonomisk spørsmål. GPT-4 koster mye å gjøre tilgjengelig i et stort volum.

Erfaringer med Bing Chat på Storhamar VGS

Gjennom felles prosjekter og individuelle oppgaver har elevene fått hands-on erfaring med å anvende KI i forskjellige scenarier relatert til deres fagfelt. Planleggingsfasen involverte å veilede elevene i å bruke KI-verktøy for å analysere data og informasjon som kunne være avgjørende i deres fremtidige yrkespraksis. Vi startet med å bruke Bing AI, nå Bing Copilot, på SmartBoard i klasserommet så alle kunne se samtidig. Elevene lærte etter hvert å skrive gode ledetekster selv. Dette styrket ikke bare deres tekniske ferdigheter, men også deres evne til å ta informerte beslutninger basert på innsiktsfulle analyser. De praktiske øvelsene i kritisk tenking involverte å skape situasjoner der elevene måtte anvende KI-verktøy for å løse komplekse problemer, lage planer og evalueringer mm. Dette ikke bare utfordret dem til å tenke kreativt, men det ga også rom for refleksjon over KI’s rolle i deres faglige utvikling.

Samlet sett kan bruk av KI i yrkesfag som Barne- og Ungdomsarbeiderfag VG2 forbedre utdanningsopplevelsen, tilpasse læringen til individuelle behov og forberede elevene på et stadig skiftende arbeidslandskap.

Marie Edin Solheim
Lærer, Storhamar VGS

Noen brukerscenarier

 

Skjermbilder fra ulike brukerscenarier med Bing, fra oppsummering av en nettside til undervisningsplanlegging med lenker og kilder.

Bing Chat Enterprise VS OpenAI ChatGPT

Fordelen med Bing Chat i forhold til OpenAI’s ChatGPT løsning, er naturligvis at du får sikre «spørringer» og en ChatGPT-4 løsning uten å betale en månedlig kostnad. I tillegg er det en stor fordel at den knytter søket ditt direkte til Bing søkemotor og kan finne ressurser og kildehenvisninger. Dette gir da oppdatert informasjon i motsetning til OpenAI som har en dato for sist oppdaterte arkiv. Når du ber Bing om å finne informasjon om et tema får du vedlagt ulike kilder med lenker. På den måten kan du sjekke informasjonen ved å gå inn på lenkene. Microsoft er tydelige på at man hele tiden må bruke sin fagkompetanse og fornuft til å dobbeltsjekke informasjonen som chatboten gir. Kritisk tenkning med etterprøvbarhet får gode kår i Bing pakken. Vi elsker denne typen søke- og skriveassistent!

Som samtalepartner opplever vi at Bing ikke har samme utholdenhet eller hukommelse i dialogen. Den synes å være «litt av alt» og ikke spesialisert på dialog. Den er ikke dårlig, det er bare at OpenAI sin Chat GPT er så utrolig bra på dette. OpenAI tilbyr også lagring av arbeidene dine, og det er et savn vi kjenner på. Inntil videre trenger folkene hos oss begge deler, disse to tjenestene har hver sine styrker og svakheter.

Bildegenerering

En av de mest spennende funksjonene til Bing Chat Enterprise er muligheten til å generere bilder basert på tekstbeskrivelser. Dette gjøres ved hjelp av en annen AI-modell fra OpenAI, kalt DALL·E.

Du kan skrive inn en tekstbeskrivelse av det du vil ha et bilde av, og vente på at Bing Chat Enterprise lager det for deg. Du kan også be Bing Chat Enterprise om å endre eller forbedre bildet ved å legge til flere detaljer eller instruksjoner.

Bildegenerering med Bing Chat Enterprise kan være et morsomt og kreativt verktøy for å lage illustrasjoner, logoer, plakater, memes eller kunstverk. Det kan også være et nyttig verktøy for å visualisere konsepter, ideer eller prosjekter. Ikke minst gir det relativt originale illustrasjonsbilder som du kan benytte og dele uten å bekymre deg for opphavsrett slik det er nå.

Illustrasjonsbilder i et tverrfaglig prosjekt omkring bærekraft, stupetårn og kunst. Laget med Bing i løpet av 10 minutter. 

Hva er den ikke så god til?

Vi har flere ganger opplevd at sideassistenten ikke har kommunikasjon med nettsiden du er på. Når du da ber om et sammendrag får du gjerne svar at siden er tom, eller et sammendrag av en helt annen side. Når Microsoft lanserer Copilot for nettleseren, forventer vi at kommunikasjon til det enkelte nettsted er på plass. De gangene det fungerer er det helt nydelig. Da er det som å ha en nettleser med sekretær på steroider. Per nå må vi lime inn URL-en i ledeteksten.

Vi har nevnt at som dialog- og samtalepartner kommer den ikke opp på nivået til OpenAI sin ChatGPT. Men den er ikke dårlig, den har absolutt kvaliteter også her. Det er ikke alltid den husker det du har skrevet litt lenger opp samtaletråden dersom du refererer til noe du skrev tidligere.

Ytelse generelt kan også være et issue, noen dager er tjenesten dårligere på ytelse enn andre dager. 

Bing på mobile enheter

Vi har kun testet på iPad og iPhone og synes Edge appen er å foretrekke på iPad. På iPhone er det flere begrensninger med langt mindre skjerm, så der likte vi Bing appen best. Dessverre mister vi Copilot assistenten som gir utvidet funksjonalitet i Edge på PC og Mac. For øvrig leverer Bing mye av den samme funksjonaliteten og opplevelsen på disse mobile enhetene. Særlig Edge på iPad var en god opplevelse, med mer spenstig bildegenering på ledetekster sammenliknet med iPhone.

Samlet sett tilbyr Bing en solid opplevelse på mobile enheter, selv om det er noen funksjoner som mangler sammenlignet med desktop-versjonen.

Oppsummert

Microsoft har gitt nettleserne Edge og Chrome superpower med nye Bing. Bing er blitt en kraftig Copilot-pakke bestående av søk med kildesjekk og henvisning, GPT-4 chat, skriveassistent, og bildegenerering fra Dall*E3. Både skoler, bedrifter og andre organisasjoner har tilgang til de samme funksjonene. Vi er veldig positivt overrasket over hvor mye den kan gjøre.

Vi hører gjerne om hvordan du bruker Bing nedenfor, kommenter gjerne!

Les også gjerne mer om vårt arbeid med kunstig intelligens. Vi har også skrevet en artikkel om KI i Teams som er en av de mest leste artiklene hos oss.