Blant de nye KI-verktøyene i Microsoft Teams for skole finner du både læringsakseleratorer, veiledere og Insight dashboard. Alt for å hjelpe lærere med å spare tid i klasserommet og oppnå hver elevs fulle potensial, heter det. Kreasjon har sett nærmere på de nye KI-verktøyene i Microsoft Teams for skole. Klarer de å levere så mye som de lover? Kreasjon har fulgt nøye med på lanseringene etter hvert som de har kommet til Norge, og vi har samlet litt tanker og erfaringer i denne artikkelen.  

Markerte læringsakseleratorer er lansert i Norge.

Hvordan fungerer verktøyene?

Leseveileder og lesefremdrift

Leseveileder er bygd inn i bl.a Word og OneNote, samt i lesefremdrift. Veilederen analyserer elevenes lesenøyaktighet og gir forslag på øveord. Elevene kan benytte det i arbeid med lesing og fungerer nok best i kombinasjon med hodetelefoner. 

Lesefremdrift er et verktøy innebygd i Microsoft Teams’ oppgaveverktøy utformet for å støtte og spore leseflyt. Elevene gjør opptak av høytlesningen og sender inn oppgaven. Den kunstige intelligensen gir en øyeblikkelig analyse av elevens leseferdigheter. Over tid vil læreren få innsikt i elevenes leseprogresjon med Insights.

Se Mike Tholfsens veiledning på lesefremdrift og leseveileder. 

Søkeveileder og søkefremdrift

Søkeveileder er en frittstående app i Teams. Med appen kan man jobbe systematisk med innhenting av kilder og få søketips. Den kan legges til i et klasseteam via en fane. Slik kan elevene få støtte i informasjonsinnhentingen i undervisningen, i et reklamefritt miljø. Med Insights kan læreren følge klassens søkepraksis.

Søkefremdrift er innebygd i oppgaveverktøyet. Lærerne oppretter og tildeler oppgaver, der elever bruker Søkeveileder i et strukturert miljø for å samle kilder og reflektere over valgene deres. I etterkant får læreren innsikt i elevenes søkeprosess og refleksjoner rundt kildene. 

Se Mike Tholfsens veiledning på søkeveileder. 

Erfaringer med Lesefremdrift ved Trysil ungdomsskole

Trysil ungdomsskole har testet ut lesefremdrift gjennom Microsoft Teams i både engelsk og tysk. Lærer, Øivind uttaler seg om sine gode erfaringer: Vår erfaring er at det er veldig tidsbesparende for læreren; her får vi et oversiktlig bilde over elevenes leseferdigheter, uten å måtte avsette tid med hver enkelt elev. Vi likte også godt at elevene fikk mulighet til å øve mer i etterkant på ord de strevde med i lesingen. Gjennom å bruke kameraet kunne vi også se hvordan elevene leste, for å bedre kunne veilede dem på gode strategier. Til sammen ga dette oss et godt grunnlag for å gjennomføre fagsamtaler rundt den muntlige delen av fagene.

Så langt har vi gode erfaringer med lesefremdrift i Teams oppgaveverktøy.

Øivind Stengrundet
Lærer, Trysil ungdomsskole

Insights

Education Insights samler alle datene i en oversikt og gir et klarere bilde av elevaktivitet, også på tvers av klasserom. Verktøyet sporer innlevering av oppgaver og klasseromsengasjement i et tydelig og handlingsorientert format, som lar lærere se elevenes progresjon. 

Skjermbilder tatt fra et demomiljø i Microsoft Teams, Insights. 

Oversikt over aktivitet i læringsakseleratorene er glimrende, både på klassenivå og ned til den enkelte elev. Lærer kan spisse veiledningen etter svært konkrete aksjonspunkter. Dette er åpenbart på den positive siden. Dersom elevene benytter produksjonsverktøyene til Microsoft (Word, OneNote, PowerPoint, Excel osv), er det svært mye informasjon som samles. Kreasjon har snakket med skoler som kunne tenke seg å slå av deler av Insights, for eksempel at man ikke ønsker vite når på døgnet elevene jobber i produksjonsverkøyene. Dette er et eksempel på opplysninger man ikke trenger.

Noen av bildene fra Insights har med elementer av Reflect, denne har vi valgt å ikke si noe om enda. Vi kommer tilbake til Reflect i en annen artikkel.

Våre tanker videre

Så langt er vi begeistret, Microsoft leverer spenstig innhold og ny funksjonalitet inn i skolen. Særlig elevene får nye verktøy basert på kunstig intelligens som gir merverdi i elevenes læreprosesser. Lærerne får oversikt over analyser og prosesser som vanlige kommersielle IT-løsninger ikke har gitt tidligere. Det er likevel også utfordringer, bl.a. dette med å samle «big data». Læringsakseleratorene er heller ikke ferdigutviklet mot det norske markedet, som vi blant annet ser i lesefremdrift og nynorsk. Dette vil dog bedre seg etterhvert som verktøyet blir mer brukt av norske brukere. Vi ser også at søkeveilederen har en vei å gå, med tanke på at den ikke klarer å evaluere nettsidene på samme måte som den gjør med NewsGuard for USA, Storbrittania, Frankrike og Italia. Vi håper på en slik løsning også for norske nettsider. Ellers ser vi et stort potensiale, med verktøy som er med på å effektivisere både læring og lærerens vurderingspraksis. Verktøyene kan og bør helt klart brukes av norske skoler som benytter Microsoft sine tjenester. Det blir spennende å følge skoler som tar i bruk disse læringsverktøyene, og se hvor det bærer. Vi har åpnet kommentarfeltet og ønsker å høre dine tanker om de nye KI-verktøyene for læring. Del gjerne erfaringer hvis du har testet ut noen av disse verktøyene.

Om dere har Microsoft-lisenser, har dere tilgang på disse læringsakseleratorene med mer. Trenger dere oppfølging og veiledning i bruk av Microsofts verktøy? Vi bistår gjerne i arbeidet.

Se mer her eller avtal en prat med oss.