Teams i skolehverdagen

Kurset er for deg som ønsker å ta nye steg med Teams. I kurset jobbes det gjennom lærerens perspektiv, både «i og utenfor klasserommet». Du får praksisrettede tips du tar med deg til planleggingsarbeid og til arbeid med elever. Kurset passer for lærere og skoleledere.

Kompetansepartner for

I dette kurset vil du lære mer om hvordan du kan benytte Teams på en effektiv måte for å oppnå god læringsledelse med LK20.

Distribuere innhold og oppgaver

Bli kjent med beste praksis for ulik distribuering. Vi har også tatt med hvordan Klassenotatblokka utfyller Teams.

Elevarbeid og vurdering

Hvordan jobbe mer effektivt med elevarbeid og vurdering? Vi har en rekke forslag og deler mange praktiske eksempler.

Informasjonsdeling

God bruk av kanal og samtalevegg hvor man @-tter de som skal varsles er smart. Du blir kjent med dette og mange andre tips og triks.

Martin Næsgaard
Martin Næsgaard
Anne Cathrine Endrerud

Aina, Marius og Anne Cathrine er hovedpersonene bak dette kurset. Aina har jobbet mest på mellomtrinn, mens Marius har mer enn 10 års erfaring fra ungdomsskole. Anne Cathrine har erfaring som lærer i VGS og jobber nå på Høyskolen Innlandet ved siden av å jobbe i Kreasjon.

Kurset består av tre moduler:

Modul 1 – Bli bedre kjent med Teams
Modul 2 – Teams i profesjonsfellesskapet
Modul 3 – Skolehverdagen med elever

Se video med informasjon om hver av modulene.

 

Se flere av våre kurs

Vurdering og vurderingspraksis

Vurdering

Denne modulen fokuserer på vurdering av, for og som læring. Vi ser også på egenvurdering og selvregulering. Hvordan tilrettelegge for det korte og det lange tidsspennet i LK20 når det gjelder vurdering?

Minecraft education edition

Minecraft Edu Edition

Læring med Minecraft løfter kreativitet og tilfører skolen nye arbeidsformer innenfor problemløsing og samarbeid.

klasseledelse

Klasseledelse

I dette kurset vil du lære om noen nøkkelprinsipper og metoder for klasseledelse, og du får vite hvordan du kan legge til rette læringsressurser og aktiviteter for å støtte egen klasseledelse.

Microsoft 365

OneNote Klassenotatblokk

Dette e-læringskurset gir deg det du trenger for å bruke OneNote Klassenotatblokk i Teams med elevene dine.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.