Læringsfremmende vurdering

Underveisvurdering er helt sentralt i skolenes kjernevirksomhet, og alle kan videreutvikle sin praksis. Man må etablere og bruke et felles vurderingsspråk hos både lærere og elever, og ønsket kompetanse må defineres tidlig og benyttes gjennom hvert undervisningsforløp. Læringsfremmende vurdering øver metakognisjon og ferdigheter for «å lære å lære». Kreasjon tilbyr en praktisk og effektiv reise for å bygge denne kapasiteten sammen i profesjonsfellesskapet.

Utvikle praksis innenfor læringsfremmende vurdering

Vi har bred erfaring med å bistå skoler, kommuner og fylkeskommuner i prosessarbeid. Vi gir lederstøtte og tilpasser til kundens ønsker og behov. Skoleledelsen får solid bistand til å drive prosjektet dersom vi får være med helt fra start. Les hva rektor Trond Nilsen ved Lofsrud ungdomsskole i Oslo sier:

Lofsrud skole har brukt Fredrik Skalstad fra Kreasjon til å lede prosessen med å få en felles forståelse av fagfornyelsens mål (LK20). Skalstad har gitt personalet opplæring i bruk av baklengs planlegging som metode, og dette har vist seg å være svært nyttig i hele prosessen. Han har videre delt praktiske eksempler på hvordan lærerne kan planlegge og gjennomføre undervisning i tråd med fagfornyelsens mål.

Skalstad er faglig dyktig og innehar en forståelse for kompleksiteten i arbeidet som gjør at han kommer i posisjon overfor lærerne. Han vet om fallgruvene i arbeidet og viser faglig autoritet gjennom hele prosessen. I tillegg har han vært fin å ha som sparringspartner i ledergruppen. Vi anbefaler Skalstad til andre som trenger en stødig person bak roret i en slik prosess.

Trond Nilsen

Rektor, Lofsrud skole

Ulike tema innenfor læringsfremmende vurdering

Elevinvolvert vurdering

Elevinvolvert vurdering fokuserer på aktiv inkludering av elevene i vurderingsprosessen, noe som fremmer dypere læring. Både kap. 3 i opplæringsloven og læreplanen (LK20) er tydelig på at eleven skal “delta i vurderinga av eige arbeid og reflektere over eiga læring og faglege utvikling”. Denne ferdigheten må øves på over tid, og elevene må få anledning til å utvikle et vurderingsspråk. Dette tar tid og krever en felles vurderingskultur på skolen (se nedenfor). 

Gjennom samarbeid med Kreasjon får skolen verktøy som gjør elevene bedre rustet til å beskrive sin egen faglige utvikling og kompetanse.  Målet er at elevinvolvert vurdering blir en integrert del av undervisningen og lærernes underveisvurdering. 

Baklengs planlegging

Baklengs planlegging sikrer at undervisning og vurdering er tett knyttet til kompetansemålene. Kreasjons tilnærming sikrer at profesjonsfellesskapet arbeider kompetansebasert med både planlegging av vurdering og undervisning. Viktige spørsmål inkluderer: Hva er forventet læringsutbytte? Hvordan skal elevene vise hva de har lært? Hva må elevene gjøre for å utvikle den kompetansen som skal vurderes? Vi øver på å bruke hverandre som læringspartnere i baklengs planlegging, og tar også i bruk KI som verktøy for å bli mer effektive og tydelige. Baklengs planlegging som metode bidrar til en felles vurderingskultur. 

Felles vurderingskultur

Å etablere en felles vurderingskultur er et premiss for å lykkes med effektiv underveisvurdering og elevinvolvert vurdering. Etablering av denne kulturen må ta utgangspunkt i en klar definisjon og en felles forståelse for hva vurdering er. Sammen, og på tvers av klasserom, skaper vi et felles vurderingsspråk. Med dette fundamentet på plass kan lærerne kommunisere tydeligere med elevene om læring og det å bygge kompetanse. Aktuelle spørsmål for å etablere et felles vurderingsspråk på skolen er: Hvordan ser god læring ut i mine fag? Hvordan bygger vi kompetanse i mine fag? Hvordan gjør jeg det? 

I et samarbeid med Kreasjon vil skolen etablere en vurderingskultur som er i tråd med fagfornyelsen og gjeldende lov og forskrift. 

Kontakt oss

Vi skreddersyr opplæring og prosesstøtte som passer for deres behov. Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bidra til kompetanseutvikling på din skole? Meld din interesse via kontaktskjema eller book et møte.

Les om noen av våre kundehistorier:

KI-nyheter i Lesefremdrift

KI-nyheter i Lesefremdrift

Lesefremdrift har fått mer KI-teknologi: Resultatet er en ny tilnærming til leseopplæring. Utforsk de viktigste oppdateringene i Microsoft Teams og lær om bruken av Kunstig Intelligens for tekstgenerering. Kreasjon gir deg de viktigste oppdateringene. Bruk av Kunstig...

Vurderingskriterier har fått et løft i Microsoft Teams

Vurderingskriterier har fått et løft i Microsoft Teams

Tydelige vurderingskriterier er nå blitt enklere i Microsoft Teams. Lett forståelige vurderingskriterier er avgjørende for å lykkes med god vurderingspraksis, fordi det gir elever en klar forståelse av hva som forventes av dem i læringsprosessen.

Bruke iPad med Teams i skolehverdagen

Bruke iPad med Teams i skolehverdagen

Hvordan deler elevene arbeidet sitt fra iPad til lærerne på Teams eller OneNote? Og når kan det være lurt å bruke iPad sammen med elevene? Dette og andre spørsmål har vi laget interaktive ressurser på med praksisnære eksempler.

Microsoft nyheter fra BETT 2024

Microsoft nyheter fra BETT 2024

Kreasjon har vært på Bett 2024 og det ble vist fram mye spennende innenfor Kunstig Intelligens, særlig fra Microsoft. Her kommer noen høydepunkt fra disse nyhetene og du får lenke til å melde deg på previews.

Tilbakeblikk på året

Tilbakeblikk på året

Selv om vi har vært få i 2023 er vi stolt av hva vi har fått til, og nå begynner vi endelig å ansette igjen. Vi har gjort et stort oppdrag for Nobels fredssenter med Minecraft og vi har levert både en Swift-turne og er i gang med et større Girl.Tech prosjekt med Apple. Viktigst innenfor 2023 er allikevel satsingene på kunstig intelligens og vårt arbeid innenfor Microsoft 365.

Bing Chat Enterprise – en av de kule typene i gata

Bing Chat Enterprise – en av de kule typene i gata

Bing redefinerer søkeopplevelsen: Fra en enkel søkemotor til en dynamisk kraftpakke med omfattende oppgraderinger i løpet av det siste året. Med lanseringen av Bing Chat Enterprise, åpner den nye dører som en nettside-copilot

Nye KI-verktøy for læring i Microsoft Teams

Nye KI-verktøy for læring i Microsoft Teams

Blant de nye KI-verktøyene i Microsoft Teams for skole finner du både læringsakseleratorer, veiledere og Insight dashboard. Så langt er vi begeistret, Microsoft leverer spenstig innhold og ny funksjonalitet inn i skolen.

Ledelsen hos Ekeberg skole i spissen med ny Teams satsing

Ledelsen hos Ekeberg skole i spissen med ny Teams satsing

Da rektor ved Ekeberg skole så behovet for å videreutvikle internkommunikasjonen ved skolen, var Teams fra Microsoft løsningen de hadde i sikte. Skolen, som lenge har benyttet seg av Showbie, er nå ivrige etter å omfavne mulighetene som ligger i Microsoft Teams og...

Øke hastigheten på opplæringen

Øke hastigheten på opplæringen

I 2021 ble det bestemt at Innlandet skulle avslutte med Its Learning, og det satt fart på opplæringsbehovet omkring Teams og OneNote. Fylkeskommunen har 23 videregående skoler med ca 3300 ansatte, det var på tide å øke hastigheten på opplæringen.

Kontakt oss

Vi skreddersyr opplæring og prosesstøtte som passer for deres behov. Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bidra til kompetanseutvikling på din skole? Meld din interesse via kontaktskjema eller book et møte.