Våren 2022 tok Godlia skole kontakt med Kreasjon for å løfte det tverrfaglige arbeidet omkring temaet bærekraftig utvikling. Skolen ville vektlegge bruken av digitale verktøy mer enn de hadde gjort tidligere for å øke elevproduksjon og elevinvolvering i læringsaktivitetene. Skolen gikk for en kombinasjon av eLæring og workshops.  

(Se også artikkelen: Slik økte Innlandet fylkeskommune hastigheten på opplæringen).

Arbeidet fordelte seg gjennom denne prosessen:

Teams, OneNote og Minecraft EDU – elevsentrert aktivitet med tydelig mål og kriterier.

Etter den første opplæringsrunden før sommeren satt Godlia igjen med nye erfaringer inn mot høsten. Gjennom dialog med de ansatte ble behovet tydelig for faglig påfyll rundt bruken av Teams, OneNote og Minecraft EDU.

Det var noen spesifikke utfordringer med OneNote på noen av trinnene, og det ble derfor gjennomført oppfølging direkte mot lærerne på 5. og 6. trinn.  Lærerne fikk øve på en løsning som fjernet frustrasjonen. 

Lærerne på 5. trinn forteller:

«Vi opplevde samarbeidet med Kreasjon som veldig godt! Vi ble møtt av en meget kunnskapsrik og imøtekommende medarbeider fra dere, som møtte våre ønsker og behov rundt hva vi trengte av kompetanseheving, på en god måte. Vi fikk også modellert en veldig fin og spennende time i en av klassene, som vi senere har tatt i bruk og brukt flere elementer fra. Vi føler at vi sitter igjen med en bredere kunnskap innen flere områder, samt flere «tips og triks» som vi kan bruke i skolehverdagen, for å gjøre den mer inspirerende, kreativ og gøy for elevene».

Prosessarbeid i profesjonsfellesskapet

Når lærerne på Godlia idemyldrer og systematiserer, benyttes gjerne analoge verktøy side om side med digitale verktøy. Det overordnede er å lykkes med gode prosesser og samskaping med kolleger. Jobben skal gjøres – verktøyene varieres. Akkurat som i klasserommet.

Kreasjon utmerker seg ved en svært kompetent og fleksibel tilnærming til kompetansehevingen på vår skole. Som skoleledere har vi full fleksibilitet, og opplever pedagogiske veiledere som lytter, tilpasser og sjekker ut effekt. De foreslår effektive, målrettede kurs, kombinert med E-læring, og skolens eget utviklingsarbeid. Pedagogisk og didaktisk tilnærming til elevaktiv læring er hele tiden i fokus. På denne måten kan vi som skoleledelse være i førersetet for arbeidet, og tilpasse utviklingsarbeidet til de ferdighetsnivåene våre team har. Effekten er god motivasjon i personalet, og en stødig kurs, steg for steg. Ekte skreddersøm, rett og slett!

Sverre Andenæs

Rektor, Godlia skole

Sjekk ut våre mest populære eLæringskurs

Teams

Minecraft

Programmering

Alle kan skape

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.