I 2021 ble det bestemt at Innlandet skulle avslutte med Its Learning, og det satt fart på opplæringsbehovet omkring Teams og OneNote. Fylkeskommunen har 23 videregående skoler med ca 3300 ansatte, det var på tide å øke hastigheten på opplæringen.

I juni 2021 leverte derfor Kreasjon en opplæringsrekke med digitale webinarer for å komme i gang – og en kombinasjon med workshoper og eLæring har blitt levert siden da. I tillegg har skolene fått mulighet til lokale workshoper, les om Øverbyen VGS nedenfor.

Prosessen og de ulike elementene:

Å lede digital endring i egen organisasjon 

Å lede endring ved egen skole ble en viktig bit sammen med pedagogisk bruk av Teams og Onenote. På samlingen i høst startet derfor hver skole med sin egen plan som berørte bl.a. disse spørsmålene: 

  • Hvordan bygge struktur på arbeidet med digital kompetanseutvikling i profesjonsfellesskapet?  
  • Hvordan skal utviklingsarbeidet organiseres slik at det favner alle?  
  • Viktig å etablerere faste møter med ledergruppa, der digital utvikling er et fast innslag  
  • Etablere lokal IKT-gruppe på skolen hvor alle avdelinger i profesjonsfellesskapet er representert  

Øverbyen VGS

Det er en erkjennelse omkring behovet for lederstøtte. Vi snakker ikke da nødvendigvis om egne samlinger, men mer korte innslag på rektorenes fellesmøter hvor det gås gjennom noe av støttematerialet som er utarbeidet. Og det gis små påminnelser om å gjøre ferdig planverk for egen skole, arbeide med IKT-gruppa og samarbeid generelt med fyrtårnslærerne.

Øverbyen videregående skole i Kongsvinger 

Innimellom webinarer og eLæring har noen skoler takket ja til lokal oppfølging. Øverbyen videregående skole i Kongsvinger har fått besøk fra Kreasjon for å stimulere til økt bruk av Teams og OneNote Klassenotatblokk. Avd.leder Anders Holm forteller at de har hatt et ønske om å løfte lærergruppas kompetanse i bruk av Teams og OneNote KNB. De opplever at kursene de har hatt med Kreasjon har gitt mange praktiske eksempler på utvidet bruk av Teams og OneNote KNB, som de kan ta rett inn i undervisningen. De trekker spesielt frem at de fikk en økt helhetsforståelsen rundt hvordan de ulike M365 – programmene kunne brukes i kombinasjon. 

Holm sier at han har fått positive tilbakemeldinger fra lærerne som deltok på den lokale oppfølgingen. Her trekker han spesielt frem at mange opplevde at de lærte mange små tips og triks som gjør at de kan bruke programmene, både i kombinasjon og hver for seg, mer effektivt sammen med elevene. Holm sier at de også opplevde kursene som nyttige i forhold til datasikkerhet, fordi de ble mer bevisst på hvor de lagrer informasjon og hvem som kan se det. Holm sier at dette har gitt en ekstra trygghet i bruken av de ulike programmene. 

I forbindelse med regionreform og overgang til ny brukerflate for Innlandet fylkeskommune, har vi benyttet Kreasjon til ulike prosjekter. De har bistått med kompetanse og opplæring, både gjennom å holde kurs og gjennom å utvikle opplæringsressurser til oss. Innlandet fylkeskommune er svært fornøyde med leveransene fra Kreasjon, de er faglig dyktige, profesjonelle, raske og ikke minst til å stole på.


Britt Karin Rotmo,
Rådgiver kompetanse, Enhet for skoleutvikling Innlandet fylkeskommune

Kreasjon har hjulpet DGI med planlegging og gjennomføring av Microsoft 365 innføring i skolene i 6 kommuner på Øvre Romerike gjennom to år. Alle har jobbet praktisk og prosessbasert med verktøyet inn mot egen skole, og drøftet med kollegaer. Vi er meget fornøyd med Kreasjon som kompetansepartner i dette arbeidet.

Petter Finstad
Rådgiver, Tjenesteutvikling skole og oppvekst,
Digitale Gardermoen IS

Har du sjekket ut vårt læringsverksted for praktisk bruk av kunstig intelligens?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.