Da rektor ved Ekeberg skole så behovet for å videreutvikle internkommunikasjonen ved skolen, var Teams fra Microsoft løsningen de hadde i sikte. Skolen, som lenge har benyttet seg av Showbie, er nå ivrige etter å omfavne mulighetene som ligger i Microsoft Teams og OneNote. Målet er å skape en mer forent kommunikasjonsplattform for hele skolen.

Ekeberg skole var tidlig ute med digital satsing både for elever og lærere. I hele denne prosessen har vi hatt et meget godt samarbeid med Kreasjon.

– Ledelsen ved Ekeberg skole

Endringen Ekeberg ønsket krever forberedelse. Ledelsen ved skolen erkjente raskt at suksess kan kun oppnås dersom lærerne føler seg komfortable med den nye plattformen, og dette starter med ledelsen selv. I den forbindelse tok de kontakt med Kreasjon for å få støtte i overgangen med funksjonell bruk av Teams og OneNote. Skoleledelsen ønsket å lede an i denne digitale transformasjonen. Med til sammen tre ulike workshops fikk ledelsen en nøye gjennomgang på hva Teams kunne bidra med i deres organisasjonsledelse, og hvilke gevinster de kunne hente inn. 

Ledelsen ved Ekeberg skole, samlet til første workshop

Gjennom den første workshopen bygde vi et ansatt-team sammen, basert på Ekebergs behov. Slik brukte vi tiden effektivt og skolen kunne ta i bruk ansatt-teamet i etterkant. Etter dette ønsket også lederen for AKS egne workshops for deres avdelingsledere og ansatte. Mens skolen tidligere har brukt Teams sporadisk, kombinert med en uavhengig Sharepoint, klarer de nå å samle all informasjon på én plattform. Dette forenkler prosesser og gjør informasjon lett tilgjengelig for alle ansatte. 

 

Ledelsen har hatt tre samlinger med Aina fra Kreasjon hvor vi har fått en grundig gjennomføring i bruk av verktøyet og vi har fått gode svar på utfordringer vi kan møte i innføring av verktøyet. Vi kom raskt i gang og fikk nyttig hjelp til å sette strukturen for fremdrift. Aina var dyktig og kunnskapsrik, og lærerne ble raskt onboardet i den nye strukturen. Nå bruker vi i det store og hele bare Teams som kommunikasjonsverktøy ledelse-lærer og lærer-lærer.

– Jon Andre Sæther, avdelingsleder

AKS-ledelsen ved Ekeberg skole, samlet til workshop

Sammen sørget vi for at ansatte-teamet og lærerteamene for Ekeberg skole og AKS fikk en god struktur. Slik kunne ledelsen ta imot de ansatte med en ryddig overgang til Teams ved skolestart. Det at skoleledelsen har eierforhold til dette prosjektet, og velger å sette seg inn i dette i forkant, er en stor suksessfaktor for skolen. Dette sikrer økt kvalitet på bruken av Teams og OneNote, med en felles struktur for hele skolen. 

Ønsker dere lignende oppfølging?

Se her for mer informasjon.