Gå til innholdet

Samhandling i Microsoft 365

M365-verktøyene fra Microsoft er en kraftfull pakke med ulike arbeidsverktøy. God bruk av pakken gir

  • tidssparende arbeidsflyt
  • nye muligheter for deling og samhandling

Kreasjon leverer rådgivning og kurs for organisasjoner og bedrifter, skoler, kommune og fylkeskommuner. Vi vet, etter mange års erfaring, at å få til endring krever strategisk og kontinuerlig arbeid med ledere og ansatte. Verktøy i seg selv kan gi nye muligheter, men endring og utvikling ligger hos menneskene i bedriften. I Kreasjon er vi gode til å veilede mennesker så de kan bruke digitale verktøy på en smart måte i arbeidshverdagen.

Kreasjon har vært kompetansepartner mot skolene for Ringsaker kommune gjennom 2 år. Arbeidet har omfattet digital grunnopplæring, inkl bruk av Microsoft 365, og kompetanseheving i koding og programmering

Geir Willard

Rådgiver Strategi- og utviklingsseksjonen, Ringsaker kommune

Kreasjon har hjulpet DGI med planlegging og gjennomføring av Microsoft 365 innføring i skolene i 6 kommuner på Øvre Romerike. Allerede på første kursdag fikk brukerne en god innføring i Teams som verktøy. De jobbet praktisk med verktøyet inn mot egen skole og drøftet med kollegaer. Vi er meget fornøyd med Kreasjon som kompetansepartner i dette arbeidet.

Petter Finstad

Rådgiver, Tjenesteutvikling skole og oppvekst, Digitale Gardermoen IS

Vi er veldig fornøyd med Microsoft 365 opplæring fra Kreasjon. Mange lærere har begynt å lage Video med Powerpoint og de bruker OneNote klassenotatblokk etter bare få dager, noe som gir elevene en bedre digital hverdag. Kurset var veldig inspirerende!

Anne May Falch Brænden

Inspektør, Veiavangen ungdomsskole