Bibliotekar Stine Raaden er en spydspiss for koding i Kongsvinger kommune. Nå har hun, sammen med oppvekstsektoren i Kongsvinger og Eidskog kommuner, vært drivkraften bak at kommunen har hevet lærernes programmeringskompetanse på tvers av kommunegrensene.

Etter 4 hele dager med opplæring høsten 2019 hadde mange opplevd en bratt læringskurve. De aller fleste hadde prøvd ut aktiviteter med elevene og noen også med personale på egen skole. Småskolelærere hadde brukt robotene til å male kunst, samarbeide og lage lysshow for foreldre. De forteller at elevene lar dem få dra på kurs og ha vikar siden det er koding de skal lære.

Gjennom høsten 2019 og vinteren 2020 har Kreasjon levert opplæring til lærerne. De har fått solid påfyll med praktisk pedagogiske oppgaver og aktiviteter. Vi ser at de har senkede skuldre hva gjelder verktøyet og deres kompetanse i programmering, og at de har fått tid til å planlegge programmering inn mot fagfornyelsen, deres skole og klasse. Kreasjon har også vært inne i 6.-trinnsklasser og hatt «modellering», der lærerne har fått observere metodikk og didaktikk. Lærerne uttrykker at dette har gitt et stort utbytte og trygghet.

«Veldig heldig som har vært en av de som får lov til å være med. Ikke alle som ville fikk lov. Skolen vår skal lage et skaperverksted», forteller en av lærerne om kurset. «Viktig at teknologi er for alle».

«De lærer jo om grunnstoffer, lærer om skalaer i musikk, men dette er jo det barna holder på med. Både barn og voksne husker bedre når de må snakke sammen og gjøre det, reflektere rundt det og dokumentere sammen», forteller en lærer på mellomtrinnet. «Det er så konkret og det er ikke bare teori».

«Satte veldig pris på dette her. Kjøpte en sphero i julegave» forteller en engasjert lærer

«Føler du er med i tiden, det som skal skje i skolen», forteller en ungdomsskolelærer

«Gutten (eleven lærer følger) tar helt av, synes det er så moro. Mye mestring»

«Det har vært en utrolig bratt læringskurve. Fra å ikke kunne noe til å kunne ganske mye. Nå er jeg ganske trygg!», forteller en lærer på vei ut av nest siste kursdag.

Mars 2019 ble Kreasjon kontaktet av Stine Raaden. Hun hadde svært lyst til å søke på midler fra den teknologiske skolesekken og hadde hørt fra Ringsaker kommune at Kreasjon muligens kunne bistå henne i valg av verktøy, samt bidra i opplæring av lærere. Kongsvinger og Eidskog gikk for et samarbeid mellom kommunene om opplæring i  programmering for utvalgte lærere fra 1.-10. klasse.

Stine har nå overlatt prosjektet til lederne innenfor skole og oppvekst, men har flere prosjekter hun ønsker å ta fatt på. Jeg møter henne på kontoret hennes på biblioteket. På skjermen bak henne lyser overskriften «Girl Tech», et tilbud for alle jenter på 5. trinn i kommunen. Bare 4 av 25 jenter tar valgfag ungdomsskolen. Derfor har Stine iverksatt «Girl Tech». Alle jenter på 5. trinn får en hel dag til høsten med leking, læring og programmering den 24.09.2020. «Jeg synes at biblioteket har en viktig rolle som kunnskapssenter. Fremtidens kompetanse er digital. Vi har et ansvar for å gjøre utstyr tilgjengelig. Bibliotekloven sier at vi skal «stille materiale gratis til rådighet». Det er et likhetsprinsipp som jeg tror på og ønsker å legge til rette for». Hun er stolt av bygget, der samarbeid med grunnskole, videregående skole og barnehager er en selvfølge. Kursing av lærere er også noe biblioteket tilbyr, i tillegg til kodeklubb utenfor skoletiden. Stine legger ydmykt ut om alt hun og de andre på Kongsvinger bibliotek får til. Det er  inspirerende å høre om.