Skolene har tatt noen store digitale steg de siste ukene under koronakrisen. Her i Kreasjon har vi hatt fullt opp med webinarer og videokursing, og vi har produsert opplæringsfilmer på forespørsel. Nå åpner flere kunder for opplæring på lokasjon, og vi vil gi litt informasjon om hva vi kan bidra med inn mot sommeren. Nederst i dette innlegget får du en smakebit på video.

Vi retter en STOR takk til vår gode samarbeidspartner Atea. De har bidratt mye i denne perioden.

Hva har vi gjort de siste 6 ukene?

Vi har merket at Microsoft Teams er store i skolen, og at nå fikk mange den berømte «fingeren ut» for å bruke videokommunikasjonen i Teams. Det er påtakelig hvordan O365 skoler og kommuner har satt inn giret. Vi har vært så heldig å levere videokurs og webinarrekker til bl.a. disse miljøene sammen med Atea skole og Microsoft:

 • Skolene i Oslo kommune
 • Skolene i Elverum kommune
 • Skolene DGI kommunene (seks kommuner på Øvre Romerike)
 • Skolene i Frogn kommune

Hva leverer vi akkurat nå?

Vi leverer fortsatt webinarer, videokurs og produserer opplæringsfilmer for ulike oppdragsgivere. Nå ser vi at flere av skolene med iPad/Showbie kommer til oss for bistand. Mange er opptatt av å få til enda bedre elevaktivitet hvor elevene kan samarbeide på de digitale plattformene, og hvor lærer lykkes med god underveisvurdering og oppfølging. Fredag 30.04 er en merkedag for oss da det er første dagen vi leverer opplæring ute i skole igjen. Vi ser at etter hvert som samfunnet sakte går tilbake mot normalen, ønskes vi også ut på lokasjon. Det skjer på en måte hvor smittevernet ivaretas.

Hva kan vi bidra med inn mot sommeren?

Vi er klare til å bidra for å løfte det digitale arbeidet ute i skolene videre. Visste du at du eller ditt team på skolen kan booke veiledningstime direkte mot våre veiledere? Tjenesten «Book en veileder» er mer aktuell en noen gang. Men det er også mange flere tjenester vi er klare med nå i mai og juni:

 • Webinarer for hele kommuner
 • Videokurs med dialog og oppgaver underveis til lærerne
 • Gode rutiner i bruk av produksjonsapplikasjoner
 • Videokurs med koding i Swift Playgrounds
 • Fasilitere elevsamarbeid i hjemmeskolen
 • Webinarer for Minecraft
 • Opplæring på lokasjon i tilpassede gruppestørrelser
 • Book en veileder tjenesten

Vi håper å høre fra deg, ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon. Vi deler til slutt en video om elevaktivitet i et undervisningsopplegg fra Whyzo. Hold hjertet varmt og hodet kaldt!