Kreasjon har laget et kurs i Vurdering som vi ønsker å videreutvikle. I den forbindelse søker vi etter frilansere som kan bidra i et ekspertpanel. Vår målgruppe er først og fremst ungdomsskole som jobber «karakterløst» med underveisvurdering, men det kan være aktuelt å hente inn andre perspektiver dersom du har relevant erfaring/bakgrunn.

Vi leter etter lærer og/eller leder som jobber utøvende i skole: 

  • Du bør primært jobbe i ungdomsskole, subsidiært videregående 
  • Skolen bør være i et kontinuerlig arbeid med vurdering for læring etter LK20, der lærerne jobber systematisk med å se vurdering som del av den ordinære undervisningen
  • Du bør være del av et profesjonsfellesskap som jobber systematisk med hvordan de kollektivt utvikler god vurdering som en naturlig del av undervisningen – her er vi ute etter at vedkommende er vant med å reflektere over og sette ord på undervisning og vurdering, slik at vi kan dra nytte av praksiserfaringene inn mot kurset i vurdering. 

Våre forventninger om bidrag/innhold: 

  • Du må kunne bidra inn i kurset med gode og konkrete praksisfortellinger som viser hvordan vurdering og undervisning går hånd i hånd på en god måte 
  • Vi ønsker også praksisfortellinger som viser hvordan elevene involveres i vurderingsarbeidet, både i forhold til eget og andres læringsarbeid
  • Hvordan har en endret tilnærming til vurdering gjennom LK20 vært kommunisert ut til elever og foresatte?  
  • Hvordan kommuniseres det ut til elever og foresatte om hvor eleven står i læringsarbeidet under vurderingssamtalene, når all vurdering som ikke er en sluttvurdering skal være formativ? 
  • Vi har behov for å vite mer om de vurderingene og refleksjonene som gjøres i forhold til at elevene skal ha en løpende formativ vurdering opp mot det faktum at det må settes karakterer to ganger i året. Hvilke vurderinger blir gjort her og hvordan løses dette i praksis? 
  • Vi har behov for gode praksisfortellinger rundt hvordan det jobbes i profesjonsfellesskapet med temaet elevenes vurdering og læring – her ønskes et fokus på sammenhengen mellom det som skjer i profesjonsfellesskapet og den jobben som gjøres ute i klasserommene – Er ute etter den «røde tråden» som gjør at skolen eventuelt klarer å bygge kollektiv kapasitet i vurdering for læring etter LK 20 

 

Ta kontakt med oss dersom dette treffer deg. Vi ønsker å skape noe nyttig og spennende sammen!