Endring i elevenes læring går gjennom lærerne, og tiden til felles arbeid med utvikling er knapp. Derfor er smartere bruk av fellestida på skolen et av de viktigste grepene for å skape endring i elevenes læring.

Ønskeliste:

  • Gode eksempler og konkrete tips
  • Ulike aktuelle tema som mikrolæring
  • Støtte til prosessbasert arbeid

Mer utforsking og skaping stiller krav til endring av både undervisningsdesign og vurderingspraksis. Læremidlene har løftet seg på området men gjør ikke hele jobben, derfor er det fortsatt nødvendig å jobbe med lærernes praksis.

Våre eLæringskurs er laget for at skoleledere og plangruppe/ressurslærere selv kan drifte arbeidet med innhold i fellestid – og få en mer effektiv bruk av fellestiden. Vårt eLæringsinnhold er delt opp i mindre tema som også fungerer som mikrolæring. Innholdet har praktiske tips og modellerer konkrete eksempler for hvordan lærerne kan gjøre det innenfor avgrensede tema.

Vi ser at vi skaper verdi for mange av våre kunder i måten vi har skrudd sammen våre tjenester. Kreasjon har spisset våre tjenester inn mot prosessledelse og aksjonslæring, og våre kunder gjør nå mer av arbeidet selv. Kanskje er det din kommune eller fylkeskommune som står for tur fra høsten 2022?    Vil du vite mer?

 

Britt Karin Rotmo, Rådgiver kompetanse, Enhet for skoleutvikling, Innlandet fylkeskommune

I forbindelse med regionreform og overgang til ny brukerflate for Innlandet fylkeskommune, har vi benyttet Kreasjon til ulike prosjekter. De har bistått med kompetanse og opplæring, både gjennom å holde kurs og gjennom å utvikle opplæringsressurser til oss. Innlandet fylkeskommune er svært fornøyde med leveransene fra Kreasjon, de er faglig dyktige, profesjonelle, raske og ikke minst til å stole på.

 

Vurdering og vurderingspraksis

Teams i skolehverdagen

Ta nye steg med Teams. Du får praksisrettede tips du tar med deg til planleggingsarbeid og til arbeid med elever. Kurset passer for lærere og skoleledere.

alle kan skape

Alle kan skape

Alle er født med evne til å skape. Dette kurset tar Apple sitt «alle kan skape – program» videre inn i undervisningen i tråd med med LK20.

klasseledelse

Klasseledelse

I dette kurset vil du lære om noen nøkkelprinsipper og metoder for klasseledelse, og du får vite hvordan du kan legge til rette læringsressurser og aktiviteter for å støtte egen klasseledelse.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.