Kreasjon har vunnet konkurransen om kompetanseheving i programmering til skolene i Lillehammer, Øyer og Gausdal. Fra før har vi levert denne type opplæring til hele Hallingdalregionen, Ringsaker, Lørenskog, Kongsvinger, Lier og Kongsberg. Utover dette har mange enkeltskoler benyttet disse tjenestene fra oss.

Kompetansehevingen til de tre «nye» kommunene inneholder både rene opplæringsdager for fyrtårnslærere, prosesstøtte til lokale skoleledere, oppfølging mellom kursdagene, og eLæring til alle skoleansatte. Samarbeidet skal gå over hele neste skoleår med mulighet for forlengelse.

Thor Arne Bakke skriver: «Det har vært utslagsgivende at Kreasjon tilbyr best støtte mellom kursdagene og tilgang til egne e-opplæringer til alle ansatte i kommunenes skoler».

De aktuelle eLæringskursene er Swift og Kom i gang med programmering.

Vi i Kreasjon er stolt av å vinne i konkurranse med dyktige aktører som Vitensenteret Innlandet og Matematikksenteret. Vi beviser at vi har en spennende tilnærming til skolenes komplekse kompetansehevingsbehov, og at både våre veiledere og vår kompetanseheving i programmering er ettertraktet.

Programmering og koding er språk, og språkferdigheter er avgjørende for samhandling og deltakelse. Alle skal ikke bli programmerere, men alle trenger noen grunnleggende språkferdigheter. Vi jobber kryssplattform og våre kurs skal være relevante uavhengig av om kundene har iPad/PC/Chromebooks.

Vi setter fokus på utforskende og naturfaglig tilnærming med samarbeid, refleksjon og prosess som arbeidsform. I tråd med fagfornyelsen og endringen av kompetansebegrepet legges til rette for dybdelæring og tverrfaglighet. Vi tenker programmering som en arbeidsform som kan gjøres relevant for hele skolesamfunnet.

Vi jobber mest med disse verktøyene i grunnskolene:

  • micro:bit
  • Sphero
  • LEGO Education (WeDo, Spike og EV3 Mindstorms)
  • Swift
  • Python

 

Vurdering og vurderingspraksis

Swift koding iPad

Kom i gang med programmering i LK20 ved å bruke Swift med elever. Du får en grundig innføring i praktisk pedagogisk bruk med Swift Playgrounds.

klasseledelse

Klasseledelse

I dette kurset vil du lære om noen nøkkelprinsipper og metoder for klasseledelse, og du får vite hvordan du kan legge til rette læringsressurser og aktiviteter for å støtte egen klasseledelse.

klasseledelse

Kom i gang med programmering

I dette kurset vil du lære om noen nøkkelprinsipper og metoder for å lykkes med programmering i klasserommet. Du får en tverrfaglig tilnærming og blir kjent med programmering som arbeidsform.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.