Vår satsing har dreid seg om å lære om de pedagogiske mulighetene digitale verktøy gir. For å få til dette trengte vi en kompetanseheving og kompetanseutjevning i personalet, derfor valgte vi å samarbeide med Kreasjon. Vi opplevde at Kreasjon hadde samme fokus på det pedagogiske utgangspunktet som oss. Under opplæringen har vi opplevd at alle nivåer er møtt, og vi har hatt god dialog om hvilke behov vår skole har underveis. Kursene har vært tilpasset det behovet vi hadde.

Fra utsiden ser Granly skole lik ut i januar 2023 som da jeg besøkte skolen i mars 2022. På innsiden har mye endret seg. Der det i mars var noen stasjonære maskiner langs veggene i noen klasserom, er det nå trådløs tilkobling og alle elever og lærere har bærbare og mobile enheter. Da jeg traff skoleledelsen for første gang tidlig i 2022, satte vi raskt i gang med å planlegge løpet for kompetanseheving. Det ble gjennomført gode oppstartsmøter med skoleledelsen, noe som førte til en god plan og struktur for prosessen, og at det ble gjennomført en grundig kartlegging av personalets digitale kompetanse og behov. Skolens ledelse, Eirik Grytnes (rektor) og Ingrid Linja (inspektør) har hele tiden vært til stede og svært aktive, også i den tidlige prosessen. Kommunikasjonen mellom Kreasjon og Granly har hele tiden vært svært god. Rektor beskriver satsingen slik:

Samfunnet krever at alle har god nok digital kompetanse til å takle livet både privat og i arbeid. For oss på skolen er ikke det digitale et poeng i seg selv. Det viktigste for oss er hvordan digitale verktøy kan hjelpe elevene til bedre læring, og ivareta godt digitalt samspill med andre.

Samtidig som skolen skulle implementere nye verktøy, ønsket ledelsen at man kunne benytte muligheten til å jobbe mer i tråd med LK20, og at lærerne skulle oppleve den digitale kompetansehevingen pedagogisk relevant for profesjonsfelleskapet. Fordelen med å drive utviklingsarbeid i profesjonsfellesskapet om undervisning i tråd med den nye læreplanen, samtidig som man implementerer digitale enheter, er at man ser effekten av å jobbe mer kompetansebasert. Det er lettere for elevene å kunne vise læring gjennom film eller podkast hvis de kan ta opp lyd og bilde samtidig som de kan bevege seg rundt. 

Granly skole er en 1. til 10. skole. Skolen er en friskole drevet av et kirkesamfunn (DELK). Akkurat nå er det 165 elever på skolen. Vi ønsker å fremheve hver enkelt elevs egenverdi, med de muligheter som hver enkelt er skapt til. Gjennom undervisning både faglig og sosialt, legger vi til rette for at elevene opplever mestring og kan lykkes. Vårt mål er å sende elever ut fra Granly skole godt utrustet til å være gode medborgere, både for sin egen del og for sine medmennesker, og i møte med samfunnets ukjente behov. 

– Rektor, Eirik Grytnes

Som prosessleder hjalp jeg skoleledelsen med å lage og gjennomføre en ståstedsanalyse, hvor jeg videre samlet og presenterte resultatene for personalet. Med bakgrunn i resultatene, planla vi sammen et kompetansehevingsløp for personalet som skulle inkludere eLæring, workshops og mellomarbeid. Våren 2022 satte Granly av noen tirsdager der lærerne vanligvis har utviklingstid til workshops med oss i Kreasjon. Da utvidet de arbeidsdagen og serverte lærerne (og kursholderne) mat før oppstart. Det var svært hyggelig og førte til god stemning på kursdagene.  

Etter pandemien har arbeidsformen vår endret seg veldig. Det er i mye større grad mulig for skolen å drive prosessene selv. På Granly opplevde jeg en svært kompetent og faglig sterk ledelse som drev prosessen selv mellom våre workshops. Mellomarbeid ble strukturert av ledelsen og jeg var med på å drive kompetansehevingen sammen med ledelsen på en forbilledlig måte. Sammen har vi bygget kompetanse i verktøy på iPad og PC (iPad på 1.-7. og PC på ungdomstrinnet), jobbet med hvordan bruke Teams og OneNote, og hatt opplæring i programmering. Lærerne har sett på mulighetene for kreativitet og å kunne vise læring på ulike måter, og utforsket vurderingsmuligheter med nye verktøy. Hele tiden har eLæringskurs blitt brukt til mellomarbeid og til å støtte opp under arbeidet på og mellom samlingene.  

Rektor Eirik Grytnes og inspektør Ingrid Linja, ved Granly skole. 

Det merkes at ledelsen har jobbet mellom samlingene og at lærerne har prøvd ut det de har lært med elevene. Et godt eksempel på dette er da vi skulle gjennomføre en intern “teach-meet”. I seg selv er en dette en samling for lærere der man kan dele erfaringer. Det organiseres på ulike måter. På Granly skole skulle vi utnytte det å dele erfaringer med hverandre med at vi samtidig ville bruke erfaringene til internopplæring.

Det å få oppleve et personale som er godt forberedt til workshopene er veldig spennende og motiverende for en som holder i prosjektet. Ledelsen var alltid til stede på samlinger og bidro i stor grad inn i diskusjoner og med å være aktive deltagere. Det var mye smil og latter i tillegg til at det selvfølgelig var en del som syntes det var både krevende og utfordrende med nye verktøy.  

Når jeg forlater skolegården denne januardagen er det med blandede følelser. Glede over å ha fått ta del i utfordrende og spennende prosesser. Trygghet på å vite at de påbegynte prosessene lever videre og drives med god ledelse. Vemod med tanke på at jeg kanskje ikke kommer tilbake til Granly i jobbsammenheng. Det kan jo hende de ikke trenger mer hjelp fra oss. Hvem vet? Bare tiden vil vise.  

Steinar Sevje

Steinar Sevje

Prosessleder