Lofsrud skole erfarer at god bruk av Minecraft i klasserommet bidrar til å styrke både faglig motivasjon og sosiale ferdigheter hos sine elever. Lærerne ved skolen sier at kursrekken fra Kreasjon var gull verd sammen med tilgang til gode og brukervennlige ressurser.

Lofsrud er en ungdomsskole på Mortensrud i Oslo som har gjennomført et prosjekt i samarbeid med Kreasjon og FERD- Sosiale Entreprenører.

Motiverende og inkluderende læring

FERD-Sosiale entreprenører har aktivt gått inn for å jevne ut forskjeller i levevilkår for barn og unge i Oslo ved å samle ideelle, private eller offentlige aktører for ulike tiltak rettet mot utsatte bydeler. Kreasjon er en av bedriftene som bidrar inn i “Oslo-prosjektet”.

Det siste halvåret har Kreasjon jobbet sammen med lærerne på 8. trinn ved Lofsrud på Mortensrud, sørøst i Oslo. Skolen er en internasjonal, inkluderende og velfungerende ungdomsskole med 424 elever og 70 ansatte. 

Noe vi satte spesielt stor pris på var å få mulighet til å observere egen klasse under modelleringsøkt i Minecraft. Her lærte både elever og lærere mye.

Kim Helge Henriksen

Lærer, Lofsrud skole

Pilotprosjekt ble til skolesatsing

Erfaringene gjennom våren har vært gode, derfor bestemte ledelsen at under årets planleggingsuke skulle alle skolens ansatte gjennomføre grunnopplæring i bruk av Minecraft EDU. Skolen bygger på denne måten felles kompetanse hvor man benytter hverandres erfaringer og kunnskap. Prosjektet har blitt et satsningsområde for hele skolen.

Lærer Kim Helge Henriksen har vært kontaktpunkt for lærerne på 8. trinn, og en viktig ressurs for skolen i arbeidet. Han forteller: «Vi deltok på en kursrekke i Minecraft fra Kreasjon. Vi opplevde at Kreasjon var imøtekommende og svært gode til å tilpasse innholdet for kursdeltakerne, alle deltakerne fikk være aktive og ble involvert.

Kurset inneholdt gode læringsopplegg som synliggjorde hvordan man bruker Minecraft på en relevant måte i undervisning, praktisk opplæring i selve spillet, og oppsummeringer i form av grupperefleksjoner. Tilgang til gode og brukervennlige ressurser har også vært gull verdt».

 

   • Flere elever deltar i undervisningstimene, enn tidligere.
   • Elevene er mer aktive og engasjerte i timer der Minecraft EDU brukes.
   • Elevene øver på samarbeid gjennom Minecraft EDU der det tidligere har vært utfordringer med samarbeid.
   • Fagene på skolen blir mer spennende og motiverende for elevene.

Nye faglige motiverende opplegg, spennende muligheter for å jobbe med sosiale ferdigheter, engasjerende problemstillinger og autentiske læringssituasjoner – dette er noe elevgruppen trenger.

Trond Nilsen

Rektor, Lofsrud skole

Veien videre for Lofsrud i bruk av Minecraft EDU

Lærerne og elevene som var en del av pilotprosjektet har nå startet på 9.trinn. Lærerne har store ambisjoner rundt bruken av Minecraft EDU dette skoleåret. Ved besøket på skolen nå i august snakket lærerne om store tverrfaglige prosjekter, gruppesamarbeid og konkurranser på tvers av klasser.  

Nå som alle lærerne ved skolen har fått del i grunnopplæringen vil lærerne som har vært med fra starten være en viktig støtteressurs internt på skolen framover. Skolen har selv grep om utvikling videre. Det er stor optimisme omkring hva dette betyr for elevenes læring framover.