Kreasjon leverer unike, gjennomarbeidede og kvalitetssikrede fagsatsinger knyttet til en rekke fag, fra matematikk til musikk. Med tverrfaglige prosjekter som spenner fra lese- og skriveopplæring til koding og skaperverksted. Alt vi gjør er praksisnært og vi lager læringsopplegg til alle våre satsinger på Whyzo.no. Kreasjon benytter dyktige faglærere med lang erfaring.

Kreasjon har vært kompetansepartner mot skolene for Ringsaker kommune gjennom 2 år. Arbeidet har omfattet digital grunnopplæring, inkl bruk av Office 365, og kompetanseheving i koding og programmering

Geir Willard

Rådgiver Strategi- og utviklingsseksjonen, Ringsaker kommune

Kreasjon har hjulpet DGI med planlegging og gjennomføring av Office 365 innføring i skolene i 6 kommuner på Øvre Romerike. Allerede på første kursdag fikk brukerne en god innføring i Teams som verktøy. De jobbet praktisk med verktøyet inn mot egen skole og drøftet med kollegaer. Vi er meget fornøyd med Kreasjon som kompetansepartner i dette arbeidet.

Petter Finstad

Rådgiver, Tjenesteutvikling skole og oppvekst, Digitale Gardermoen IS

Vi har sammen med Kreasjon laget en god plan for implementeringen av læringsbrett tilpasset vår skole, våre elever og våre lærere. Lydhøre og fleksible instruktører som modellerer på den måten, og med det innholdet som er viktig for oss, har vært førende for vårt samarbeid. De gode refleksjonene i etterkant av gjennomføring av øktene har våre lærere trukket frem som spesielt verdifulle og nyttige. Vi er svær godt fornøyd med dette samarbeidet, og vi vil fortsette å bruke Kreasjon til kurs og oppdateringer etter behov.

Gro Nesse Høydal

Ass. rektor, Lusetjern skole