E-læringskurs, lanseringer 2021:

Minecraft oppstart – tilgjengelig
Google edu oppstart – tilgjengelig
Kom i gang med OneNote – tilgjengelig
Begynneropplæringen iPad – tilgjengelig
Swift koding iPad – tilgjengelig
Alle kan skape med iPad – tilgjengelig
Vurdering – tilgjengelig
Klasseledelse – tilgjengelig
Matterom – LK20 matematikk – 01.10
Teams i skolehverdagen – 12.10
Skole/hjem-samarbeid – 30.10
Minecraft og LK20 – 30.10
Programmering LK20 – 30.10
Swift påbygg – 30.10