Gå til innholdet

E-læringskurs, lanseringer 2021:

Minecraft oppstart – tilgjengelig nå
Google edu oppstart – tilgjengelig nå
Kom i gang med OneNote – tilgjengelig nå
Begynneropplæringen iPad – tilgjengelig nå
Swift koding iPad – tilgjengelig nå
Vurdering – 23.04
Klasseledelse – 30.04
Teams kommunikasjon og samhandling 20.05
Alle kan skape med iPad 20-05
Minecraft – LK20 og Minecraft 31.05
Dybdelæring – 31.05
Google edu – utforsking, kreativitet og samarbeid
Skole/hjem-samarbeid – 09.06
Digitale tester og responssystemer – 09.06

Kreasjon AS

Dampsagveien 14
2004 Lillestrøm

Org nr: 918379789

Hva gjør Kreasjon?

Vi bistår våre kunder med å oppnå god digital praksis gjennom E-læring, kurs og veiledning. Utforsking, skaping, samhandling og læring med digitale verktøy.