E-læringskurs, lanseringer 2021:

Minecraft oppstart – tilgjengelig
Google edu oppstart – tilgjengelig
Kom i gang med OneNote – tilgjengelig
Begynneropplæringen iPad – tilgjengelig
Swift koding iPad – tilgjengelig
Alle kan skape med iPad – tilgjengelig
Vurdering – tilgjengelig
Klasseledelse – tilgjengelig
Teams kommunikasjon og samhandling
Dybdelæring – 30.06
Skole/hjem-samarbeid – 30.06
Minecraft – LK20 og Minecraft – 30.06
Google edu – utforsking, kreativitet og samarbeid
Swift påbygg – 30.10