E-læringskurs, lanseringer 2021:

Minecraft oppstart – tilgjengelig nå
Google edu oppstart – tilgjengelig nå
Kom i gang med OneNote – tilgjengelig nå
Begynneropplæringen iPad – tilgjengelig nå
Swift koding iPad – tilgjengelig nå
Vurdering – tilgjengelig nå
Klasseledelse – 30.05
Teams kommunikasjon og samhandling – 10.06
Alle kan skape med iPad – 10.06
Minecraft – LK20 og Minecraft – 30.06
Dybdelæring – 30.06
Google edu – utforsking, kreativitet og samarbeid – høsten 2021
Skole/hjem-samarbeid – 20.06