E-læringskurs, lanseringer 2021:

Minecraft oppstart – tilgjengelig
Google edu oppstart – tilgjengelig
Kom i gang med OneNote – tilgjengelig
Begynneropplæringen iPad – tilgjengelig
Swift koding iPad – tilgjengelig
Alle kan skape med iPad – tilgjengelig
Vurdering – tilgjengelig
Klasseledelse – tilgjengelig
Matterom – LK20 matematikk – tilgjengelig
Teams i skolehverdagen – tilgjengelig
Programmering LK20 – tilgjengelig
Minecraft og LK20 – Tilgjengelig