Kreasjons kodekonsepter

Koding er språk, og språkferdigheter er avgjørende for samhandling og deltakelse. Alle skal ikke bli programmerere, men alle trenger noen grunnleggende språkferdigheter.

Vi setter fokus på utforskende og naturfaglig tilnærming med samarbeid, refleksjon og prosess som arbeidsform. I tråd med fagfornyelsen og endringen av kompetansebegrepet legges til rette for dybdelæring og tverrfaglighet.

Vi jobber med disse verktøyene:

  • micro:bit
  • Sphero
  • LEGO Education (WeDo, Spike og EV3 Mindstorms)
  • Swift

Les om hvordan vi har jobbet med Sphero i Kongsvinger og Eidskog kommuner.

Kreasjon har vært kompetansepartner mot skolene for Ringsaker kommune gjennom 2 år. Arbeidet har omfattet digital grunnopplæring, inkl bruk av Office 365, og kompetanseheving i koding og programmering


Geir Willard

Rådgiver Strategi- og utviklingsseksjonen, 
Ringsaker kommune

Kreasjon har hjulpet DGI med planlegging og gjennomføring av Office 365 innføring i skolene i 6 kommuner på Øvre Romerike. Allerede på første kursdag fikk brukerne en god innføring i Teams som verktøy. De jobbet praktisk med verktøyet inn mot egen skole og drøftet med kollegaer. Vi er meget fornøyd med Kreasjon som kompetansepartner i dette arbeidet.

Petter Finstad
Rådgiver, Tjenesteutvikling skole og oppvekst,
Digitale Gardermoen IS

Kreasjon leverte et prosjekt med LEGO Mindstorms på 7. trinn sammen med elever og lærere over tre dager. De bygde kodeferdigheter koblet mot matematikk og naturfag. Det var svært vellykket og vi vil fortsette å bruke Kreasjon til kurs og oppdateringer etter behov.

Gro Nesse Høydal
Ass. rektor, Lusetjern skole