Gå til innholdet

Kreasjons kodekonsepter

Koding er språk, og språkferdigheter er avgjørende for samhandling og deltakelse. Alle skal ikke bli programmerere, men alle trenger noen grunnleggende språkferdigheter.

Vi setter fokus på utforskende og naturfaglig tilnærming med samarbeid, refleksjon og prosess som arbeidsform. I tråd med fagfornyelsen og endringen av kompetansebegrepet legges til rette for dybdelæring og tverrfaglighet.

Vi jobber med disse verktøyene:

  • micro:bit
  • Sphero
  • LEGO Education (WeDo, Spike og EV3 Mindstorms)
  • Swift

Les om hvordan vi har jobbet med Sphero i Kongsvinger og Eidskog kommuner.

Kreasjon har vært kompetansepartner mot skolene for Ringsaker kommune gjennom 2 år. Arbeidet har omfattet digital grunnopplæring og kompetanseheving i koding og programmering. Kreasjon har bidratt på både utrinn, mellomtrinn og småtrinn hvor bl.a LEGO WeDo, LEGO Mindstorms og Micro:bit har vært del av innholdet.

Geir Willard

Rådgiver Strategi- og utviklingsseksjonen, Ringsaker kommune

Kreasjon leverte et prosjekt med LEGO Mindstorms på 7. trinn sammen med elever og lærere over tre dager. De bygde kodeferdigheter koblet mot matematikk og naturfag. Det var svært vellykket og vi vil fortsette å bruke Kreasjon til kurs og oppdateringer etter behov.

Gro Nesse Høydal

Ass. rektor, Lusetjern skole