Casebasert arbeid med KI i undervisningen

Kreasjon tilbyr et unikt casebasert prosjekt hvor KI er en del av læringsarenaen for elevene. Vi prosessveileder og fasiliterer arbeidet sammen med lærere på et trinn, i tema og kompetansemål elevene skal jobbe med nå. F.eks tverrfaglig tema om demokrati og fake news med egnede kompetansemål.

Sammen prøver vi ut kunstig intelligens i et avgrenset prosjekt hvor elever og lærere får oppleve engasjerende arbeidsformer og læringsfremmende vurdering,

 

 

Vi utforsker og prøver ut arbeidsformer og vurderingsformer sammen med lærerne, der vi bruker KI som verktøy og læringsarena. I den første workshopen planlegger vi opplegget sammen med lærerne, deretter gjennomfører lærerne undervisningsopplegget med elevene.  I workshop nr 2 erfaringsdeler og evaluerer vi, før vi utforsker flere anvendelsesområder for KI i læringsarbeidet.

Kreasjon tilbyr en unik casebasert arbeidspakke som benyttes rett inn i skolehverdagen.

Gevinster:

 • Å lære gjennom egne erfaringer og refleksjoner i et casearbeid gir en kraftfull metodikk, hvor skolen får høyere fremdrift i arbeidet med å integrere KI i læringen.
 • Skolen lærer hvordan KI kan situeres i en opplæringskontekst
 • Skolen lærer også hvordan KI kan tilrettelegge for en mer personlig og effektiv læringserfaring
 • Lærerne får førstehåndserfaring med verktøy, arbeidsformer og vurderingsformer
 • Det er trygt for lærerne å eksperimentere med nye ideer og tilnærminger sammen med Kreasjon, noe som bidrar til å løfte innovativ praksis. Innovasjon kan på denne måten verdsettes og oppmuntres

 

Situert læring  legger vekt på praktisk arbeid og samarbeid for å anvende teoretisk kunnskap. Læring skjer best når den er integrert i sosiale og praktiske aktiviteter. 

Leveransen består av disse elementene:

 • Planleggingsmøte/formøte
 • 2 stk workshops med mellomarbeid
 • Utarbeidelse av læringsopplegg i fellesskap med Kreasjon
 • Prosessamtaler underveis
 • Fri tilgang til nettbasert læringsressurs hos Kreasjon
 • Evaluering ogrefleksjon

Kontakt oss

Vi skreddersyr opplæring og prosesstøtte som passer for deres behov. Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bidra til kompetanseutvikling på din skole? Meld din interesse via kontaktskjema eller book et møte.