Navigere i det nye landskapet: En KI-workshop for språklærere

Skriving er en prosess for tenkning, læring og utvikling. Det ville være et betydelig tilbakeskritt å overlate all skriving til språkmodeller. Med dette perspektivet inviterer vi deg til workshopen ‘Skriving i chatbotens tid’, hvor vi utforsker den praktiske bruken av kunstig intelligens som et verktøy i skriveundervisningen. Vi ser på hvordan språkmodeller som ChatGPT kan stimulere kritisk tenkning, kreativitet og skrivelyst hos elever, i samsvar med kompetansemål i LK20. Denne workshopen er rettet mot lærere som ønsker å forstå og anvende generativ KI i skriveopplæringen på en gjennomtenkt og målrettet måte.

Du vil få innsikt og praktisk utprøving i tre bruksområder:

  • ‘Dialog med en språkmodell’, hvor deltakerne får teste en metode og en ledetekst designet for å stimulere diskusjon, kritisk tenkning og kreativ utforskning av en tekst eller et tema.
  • En målrettet, kritisk og strategisk tilnærming til bruken av språkmodeller i skriveprosessen, supplert med praktiske eksempler.

NDLA sin praterobot benyttes i workshoper med fylkeskommuner som bruker denne.

Målet er at hver deltaker tar med seg praktiske strategier og ideer tilbake til sitt klasserom. Workshopen tilbyr en mulighet til å utveksle erfaringer, lære av hverandre, og samarbeide om å finne de beste metodene for å integrere generativ KI i skriveundervisningen

Avtal en prat med oss dersom du ønsker vite mer!

 

Det er Anne Katrine Westbye som gjennomfører workshop for språklærere. Hun underviser i norsk, historie, samfunnskunnskap og tysk på videregående og har 16 års erfaring som lærer. Hun brenner for at elevene fortsatt skal skrive, og at vi legger til rette for kreativitet og skrivelyst i læringsarbeidet.

Hun blogger på nettstedet kunstigintelligensiskolen.org, og har engasjert seg på flere arenaer innenfor området.