Kompetanse

Ønsker dere mer ut av digitale verktøy og den digitale satsingen?

Det krever kompetanse å lykkes med elevaktiv læring og læringsfremmende vurdering.

Kreasjon tilbyr unike kompetansepakker med praksisnær modellering og veiledning.

Ledelsen har hatt flere samlinger med Aina fra Kreasjon hvor vi har fått en grundig gjennomføring i bruk av verktøyet. Nå bruker vi i det store og hele bare Teams som kommunikasjonsverktøy ledelse-lærer og lærer-lærer.

 

Jon Andre Sæther, avd leder Ekeberg skole

Kreasjon leverer tilpassede og målrettede kurs, kombinert med eLæring, og skolens eget utviklingsarbeid. Pedagogisk og didaktisk tilnærming til elevaktiv læring er hele tiden i fokus. 

 

Sverre Andenæs, rektor Godlia skole

Kreasjon har bistått med kompetanse og opplæring, både gjennom å holde kurs og gjennom å utvikle opplæringsressurser til oss. Innlandet fylkeskommune er svært fornøyd med leveransene fra Kreasjon.

Britt Karin Rotmo, Rådgiver kompetanse, Enhet for skoleutvikling Innlandet fylkeskommune

Microsoft
UDIR Utdanningsdirektoratet
CXS

Har du sjekket ut vårt læringsverksted for praktisk bruk av kunstig intelligens?