Tilbakemelding

Her kan du prøve ut tilbakemelding fra KI på tekstarbeid.

I de øverste feltene fyller du inn kompetansemål og oppgaven. I feltet under legger du inn tekstarbeidet.

Du får tilbakemelding på grammatikk, innhold, oppbygning og emosjoner i teksten.

Her legger du inn (kompetanse)målene for oppgaven.

Her legger du inn oppgaveteksten.

Her legger du inn svaret ditt på oppgaven, eller teksten din.