Hvordan få en gjeng med 10.klassinger til å glemme friminutt, skape noe sammen og lære gjennom egne erfaringer? Kreasjon stilte med opplegg, og Gystadmarka ungdomsskole åpnet dørene for Minecraft Education Edition, og la til rette for utforsking og faglig utbytte i en praksisnær ramme.

Høyt elevengasjement

Lærerne Christine Wego, Anette Bjerke Jægersborg og Marte Hovland har vært med på ulike deler av uka. De har sett høyt elevengasjement, og de forteller om et prosjekt som har gått over all forventning. «Det har betydd mye å ha noen utenifra her som har kunnet vise mulighetene ved å bruke Minecraft på en god måte i undervisningen», forteller Christine.

Engasjerte og motiverte elever

Engasjerte og motiverte elever

Lærerne ser verktøyet som en fin inngang til å slippe litt opp på kontrollen, og la elevene delta enda mer aktivt i egen læringsprosess. De ser mange muligheter ved å bruke Minecraft både som aktivt verktøy og som inspirasjon gjennom skoleåret neste år. Det er mange muligheter for tverrfaglighet, der både matte, norsk, engelsk, kunst og håndverk, samfunnsfag og naturfag på en enkel og praktisk måte kan kobles rett inn.

 

Denne piloteringen viser gjennomføring av et større tverrfaglig prosjekt, men Minecraft egner seg like godt som arbeidsform også i langt mindre og avgrensede arbeidsøkter. «I tillegg er dette rett inn i å trene sosiale ferdigheter», sier de samstemt, og ser allerede for seg hvordan dette kan brukes med 8. klassinger til høsten.

Teamarbeid i Minecraft

Teamarbeid i Minecraft

 

Demokrati i praksis

Oppgaven har vært å bygge Fremtidens samfunn 2039. Ikke en enkel og liten oppgave, men en oppgave med stort potensiale og muligheter for tverrfaglighet. Femten timer har elevene hatt til rådighet, og ved Gystadmarka ungdomsskole har 20 elever meldt seg til tjeneste i Minecraft-piloteringen. De skal løse oppgave innen temaet «Demokrati og medborgerskap», et av de større tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen.

Kirke, kino og underjordisk park

Kirke, kino og underjordisk park

«At reglene ble til underveis, var et bevisst valg», kan Gøril Gjøystdal fra Kreasjon fortelle. For å få elevene til å reflektere over hvilken funksjon regler har i et samfunn startet de med et blankt lerret. Elevene foreslo raskt at regler skulle på plass etter at de fikk erfare at det oppsto kaos uten. Dette ga anledning til å snakke om ulike styringsformer, og hvordan samfunnet ville sett ut uten lover og regler. Første dagen vedtok elevene at det ikke var lov til å forstyrre hverandre, og at man måtte søke om å få sprenge med TNT.

Statslederkjede

Den nyvalgte statslederen med statslederkjede på plass

I løpet av uka hadde elevene valg, og stemte frem en leder av Fremtidens samfunn 2039. Dette førte til et lite opprør, og vi fikk også sett i praksis hvordan konspirasjonsteorier kan oppstå. «Spillet har en sterk overføringsverdi til virkeligheten», sier lærerne når piloteringen er over. Elevene får hele tiden reflektere over hva som skjer i Minecraft-samfunnet sitt, og forstår mekanismene som de opplever utenfor skolen bedre.

 

Samarbeid og mestringsopplevelse

I løpet av Minecraft-uka bygges det et samfunn bestående av boliger, matproduksjon, sykehus, kino, museum, parker, kirke, flerbrukshall, skole, politi og brannvesen, – alt foreslått av elevene selv. Det bygges infrastruktur i form av veier og tog, elevene bygger kloakknett under bakken, og et eget fremtidsrettet rørnett under bakken for matforsyning som bidrar til mindre forurensning og mer plass på veiene for bilene som kjører kun på hydrogen.

Bilde av byen

Veinett, vannforsyning, og ferdig farget ull på sauer.

Underveis stoppet gruppa opp, reflekterte sammen, og elevene har hatt mange gode spørsmål som de sammen har undret seg over. Utfordringer har blitt løst ved å søke etter informasjon på internett, hjelpe hverandre, se sammenhenger, kompromisse og være kreative. De jobbet i grupper og måtte samarbeide både på gruppa, men også på tvers av gruppene og som klasse. «Dette er en praktisk måte å lære på», sier Anette og Christine, og de forteller at de ser stort utbytte for elevene, også for de som ikke er så glade i teoritunge fag. «Med Minecraft har vi denne uka sett at elevene får utløp for kreativitet, og de opplever mestring», forteller lærerne. De fremhever også at Minecraft vil være et nyttig og supplerende verktøy når elevene selv kan velge hvordan de leverer en oppgave.

Vurdering og dokumentasjon

På restaurant med kameraten – bildebevis!

Kan man vurdere en læringsprosess som denne? I et prosjekt som dette foregår det kontinuerlige, uformelle tilbakemeldinger. Både elever og lærer tar aktivt del i disse for å skape noe sammen, i spillet, men også ved å ha faste «møtetidspunkter» der gruppene presenterer hva de gjør fortløpende, og der gruppa reflektere over utfordringer underveis.

I tillegg kan elevene dokumentere prosessen ved hjelp av det innebygde Minecraft-kameraet og ta bilder av både seg selv og gruppa underveis. Dette kan de sy sammen ved å bruke ei bok i spillet. Med skjermopptak kan de dokumentere underveis og levere som film. I denne prosessen delte gruppa skjermopptak med hverandre på Flipgrid, der de fortalte om sine bidrag til samfunnet.

 

Utfordringer som en del av læringsprosessen

Evnen til å løse problemer ved hjelp av samarbeid og kreativitet på digitale plattformer er kompetanse rett inn i både arbeidsliv og hverdagsliv, og denne uka fikk elevene til gangs testet dette. Noen tekniske utfordringer måtte løses, elevene fant ut hvor mange kyllinger som skal til for å kræsje en server, og de fant ut hvordan det kan repareres. De samarbeidet med elever fra ulike klasser, med medelever de ikke pleier å samarbeide med. Den siste dagen ble avsluttet med omvisning i den nybygde byen med den nyvalgte statslederen, fyrverkeri, kursbevis og en evaluering der elevene fikk fortelle med egne ord hvordan uka har vært:

«Morsom, slitsom, lærerik, sosial, epic.»

Etterpå tok vi helg, og gjengen på Gystadmarka ungdomsskole hadde lagt ned en innsats langt over forventning, etter at karakterene er satt, etter siste eksamen er bestått, men før de skal ut i resten av livet. De har vært enige og uenige, og de har løst noen verdensproblemer i liten målestokk, og forhåpenligvis fått med seg enda litt mer nyttig bagasje i ryggsekken på vei ut skoledøra.

Kino og flerbrukshallen

Hva med en tur på kino, eller i flerbrukshallen for å øve på pil og bueskyting?

 

Fra Kreasjon takker vi for at Gystadmarka ungdomsskole åpnet dørene for opplegget, godt samarbeid, og en lærerik uke med engasjerte elever og lærere.

 

#fremtidenskompetanse #minecraft

Vil du lese mer om høstens kurs i Minecraft Education Edition fra Kreasjon, og hvordan bruke Minecraft i pedagogisk kontekst?

Her finner du vårt Minecraft kurstilbud.