Tirsdag 16. mars er det webinar hos UDIR hvor den relanserte kompetansepakken presenteres, «Digital undervisning – på skolen og hjemme». Mer enn 70% av innholdet er nytt og pakken har fått nytt navn. Innholdet i pakken er koblet tett mot LK20 og gir høy verdi inn i arbeid med fagfornyelsen.  Pakken har fokus på god digital praksis på alle arenaer, samtidig som den er annerledes ved at den både har en egen modul for å planlegge undervisning, og den har ledermodul.  Innholdet er praktisk rettet med rik bruk av eksempler. I dette innlegget får du møte lærerteamet som står bak modulene som retter seg mot lærerne, du får et glimt bak sceneteppet.

Steinar Sevje, som har ledet lærerteamet hos Kreasjon, forteller:

Det mest givende var å få jobbe med noe som skal inspirere lærere over hele landet. Å få bidra med vår kompetanse til å skape noe som er tilgjengelig for alle.

Utrolig motiverende å få samarbeide og modellere den typen asynkront arbeid som modulene skal bidra til utvikle kompetanse på hos lærere. Å få jobbe med en så flott og variert gruppe mennesker. Utfordre hverandre og lære/utvikle oss sammen. Morgenmøtene har vært det store lyspunktet i en ellers ganske grå koronahverdag med vinter og hjemmekontor.

Den største utfordringen, som i skolen, og i livet, er kommunikasjon. Hvordan kommunisere konstruktivt og effektivt i en asynkron hverdag med mange involverte parter. Jeg synes vi fire klarte dette på en god måte.

Kreasjon, UDIRAina Bakkehaug har jobbet mest med modul 2 – Planlegge undervisning:

I arbeidet med UDIR-prosjektet lærte jeg mye nytt. Å lage kurs og veilede med pedagogisk forankring er noe vi er vant med, men å lage en kompetansepakke som skulle nå ut og passe til alle lærere fra 1. trinn til videregående skole, var nytt for oss. Dette krevde bred kompetanse, diskusjoner og godt samarbeid. Hjemmekontorløsningen gjorde at vi, ikke bare som gruppe i Kreasjon, men også på tvers av Kreasjon og UDIR, måtte samarbeide digitalt over Teams. Naturligvis ga dette noen utfordringer med tanke på jevnlig dialog og tilbakemeldinger, men det løste seg ved digital kontakt og avtaler underveis. Til slutt endte vi opp med et resultat hvor alle parter var fornøyde. Dette viser at det er fullt mulig å få til et godt samarbeid, til tross for langdistanse og hjemmekontor

Arbeidsprosessen har gitt meg mye. Jeg har lært masse av mine kollegaer underveis, og setter stor pris på samarbeidet vårt. Vi har produsert masse sammen, og det var veldig gøy å blant annet kunne filme og lage videoer til kompetansepakka. Det var utrolig givende å vite at man var med på å bygge noe fra start. Noe som forhåpentligvis vil gagne alle landets lærere, mot en større kompetanse på digital undervisning. Lærere står i en travel hverdag, og må stadig forholde seg til endringer og utvikling. Tøffe tider gjør at denne omstillingen blir ekstra stor. Gult og rødt nivå, skolenedstenging og fjernundervisning. Jeg håper at modulene kan hjelpe lærerne med å se mulighetene de digitale verktøyene kan gi. Forhåpentligvis vil inngangsterskelen for den digitale undervisningen bli lavere etter å ha jobbet med modulene. Små endringer i praksis kan gi store fordeler i undervisningen. Her gjelder det å se muligheter fremfor begrensinger.

Martin Næsgaard har jobbet mest med modul 3 – Kommunikasjon med elever:

Den største utfordringen vi stod ovenfor var å utvikle store deler av innholdet fra bunnen av. Vi hadde en god dialog med UDIR som bidro med å konkretisere og veilede oss i arbeidet. Vi hadde også utfordringer med at COVID-19 bremset ned produksjonen vår, fordi flere av innholdselementene krevde at vi var på samme sted for å produsere innholdet. F.eks. filmer, lydopptak og animasjoner.

Hele prosessen og samarbeidet med UDIR og kollegiet i Kreasjon har vært spennende og moro. Vi har fått være kreative og utforske konseptet for nettbasert kompetanseheving. De tøffe tidsfristene satte en spiss på det hele.

Vi vet at det er en kompetansepakke som mange kommuner trenger, pga. COVID-19. Fjernundervisning og hybrid undervisning er en realitet for mange lærere. Jeg kan se for meg at flere lærere er usikre på hvordan undervisningen kan tilrettelegges fornuftig og forutsigbart i slike situasjoner. Det gleder meg at vi kan bistå med støtte og løsninger til lærere som står i en tøff og utfordrende skolehverdag.

Øystein Jensen er Kreasjons multimedia og E-læringsmann:

Den største utfordringen ved dette oppdraget, har vært å finne gode måter å formidle innholdet på. Dagens situasjon tilsier at innholdet kanskje først og fremst vil bli arbeidet med digitalt, fra hjemmekontorer, eller teamrom. Å finne formidlingsformer som letter dette arbeidet for lærene og lederne der ute, har til tider vært krevende. Når det er sagt, syns jeg vi har fått til gode formuleringer og godt gjennomarbeidet tekst, samt mye bruk av multi-modale elementer gjennom hele kompetansepakken. Jeg håper innholdet og arbeidet som er lagt ned, blir tatt godt i mot, og at det ikke skal fremstå som overveldende, men overkommelig, lærerikt og informativt.
Vi har fått til veldig mye sammen, og mye av arbeidet har foregått digitalt. Dette viser at det er mulig å skape, ved samarbeid, å tørre å tenke nytt, bygge på hverandres styrker, prøve, være kreative og å bruke teknologi effektivt. Hele prosjektet har vært en utrolig lærerik prosess. Jeg tenker og håper, at modulene kan bidra til å sette i gang noen utforskende prosesser, at man tør å se på og reflektere rundt egen praksis, og at modulene kan være til inspirasjon for nye og kreative løsninger i det digitale klasserommet. Det er som det ble sagt i en tilbakemelding fra en pilotskole, ikke så vanskelig og skummelt å få til noe nytt, når man først kommer i gang.