Lørenskog kommune har gjort en pedagogisk innføring av Minecraft Education Edition i flere klasserom, og nå skal de skalere videre til mange flere lærere og elever. Lærer Oddgeir Skage forteller at dette arbeidet har gitt han en ny glede og mestring i arbeidet med elever og skole. Han ser hvordan verktøyet engasjerer og skaper gode læringssituasjoner for alle typer elever.  

Lærerdager, modellering og eLæring 

Innføringen av Minecraft i læringsarbeidet startet med et prosjekteringsmøte i forkant, deretter workshoper til lærere som ønsket å være med, og til sist modellering i full klasse. I tillegg har Lørenskog benyttet eLæring fra Kreasjon. Arbeidet startet våren 2020 og kommunen tar steg for steg for å skalere i et fornuftig tempo. Sentralt sitter rådgiver Geir Morten Førland – han er opptatt av at lærere og aktuelle skoler både har motivasjon og at de tar eierskap på egen prosess.  

 

Modellering ble gjennomført på to skoler (Benterud og Kjenn skole) i bruk av Minecraft Education Edition Edition i Mai/juni 2020. Kreasjon hadde undervisning med hel klasse, der Martin modellerte god bruk av verktøyet blandet med faglig fokus. Lærerne observerte modelleringen og bistod hvis nødvendig.  

På begge skolene gjennomførte vi opplegget «Vikingtiden» – et læringsopplegg Kreasjon har laget, som ligger gratis tilgjengelig på WhyZo.no. 

Hvordan har Lørenskog tenkt å skalere videre? 

Lørenskog sin plan er å gjennomføre samme opplegg som Kreasjon har levert i egen regi, men med enda mer modellering i klasserommet. Flere lærere skal få oppleve hvor «enkelt» det er å sette i gang i klasserommet. Under Koronaen har Oddgeir tatt tak i utviklingen på egen skole (Benterud).  

Kombinasjonen Ikt og kontaktlærer gjør at Oddgeir får ca. 5 timer i uken på å drive implementeringen videre på skolen i bruk av Minecraft Eduaction Edition. Han modellerer i andre klasser, veileder kolleger eller bistår i timer der lærere ønsker en ekstra hjelpende hånd ved bruk av Minecraft Education Edition. 

Han forteller at dette arbeidet har gitt han en ny glede og mestring i arbeide med elever og skole. Han ser hvordan verktøyet engasjerer og skaper gode læringssituasjoner for alle typer elever.  

For de som skal til NKUL i år, skal Oddgeir snakke om sine erfaringer rundt denne prosessen.  

 

Kreasjon bidrar i fortsettelsen med eLæringskurset Minecraft og LK20. Ved å inngå en kommuneavtale blir denne kompetansepakken tilgjengelig til en svært hyggelig pris. Kommunen ønsker også bistand fra Kreasjon til å gjennomføre modelleringsdager ute på noen lokale skoler.  

Minecraft satsingen har gitt mye lærelyst og mestring så langt – og det blir spennende å følge Lørenskog på veien videre! Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om hvordan inngå en kommuneavtale.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.