I en verden hvor teknologi er en integrert del av våre liv, blir digital dømmekraft stadig viktigere. Dette er spesielt sant i utdanningssektoren, hvor lærere og elever sammen navigerer i det digitale landskapet. Som del av Udirs nye kompetansepakke for Digital Dømmekraft har Kreasjon spilt inn praksisnære filmer i Nordre Follo. Utforsk disse videoene og få innsikt fra kommunens rådgiver, Terje Stokke Nørving, hvordan kommunen jobber med dette store temaet.

Om arbeidet

«Nordre Follo kommune arbeider aktivt med å støtte elevene i deres utvikling som digitale medborgere. I denne sammenhengen har vi identifisert fem sentrale digitale kompetanseområder som elevene må mestre. Digital dømmekraft er en integrert del av alle disse områdene. Vi har utarbeidet en progresjonsplan for elevens kompetanse, og det er avgjørende at elevene fra første stund de får tilgang til digitale enheter, arbeider med digital dømmekraft gjennom varierte aktiviteter tilpasset deres interesser, alder og modenhet. Elevene må lære å forvalte sin digitale identitet på en ansvarlig måte. De må utvikle en kritisk holdning til informasjon, bevissthet rundt digital påvirkning, og hvordan de påvirker andre. Dette er noe vi legger vekt på allerede fra skolens begynnelse».

Elevene må utvikle en kritisk holdning til informasjon, bevissthet rundt digital påvirkning, og hvordan de påvirker andre.

Terje Stokke Nørving

Skolefaglig rådgiver, Nordre Follo kommune

Forsmak på Kompetansepakke fra Udir som kommer i februar

Kreasjon har laget filmene i samarbeid med Udir og Nordre Follo. Dette er en forsmak på hva du finner i Udirs nye kompetansepakke for arbeid med digital dømmekraft som kommer i midten av februar i år. Alle praksiseksemplene fra Nordre Follo er med i den nye kompetansepakken. Den første filmen handler om å «Være en venn på nett». Økta gjennomføres i 3. klasse og egner seg oppover og nedover på trinnene.

Den andre filmen handler om «Hvordan sosiale medier påvirker oss». Økta gjennomføres i 7. klasse, og egner seg både oppover og nedover på trinnene. Her benyttes «Samtalebrett om sosiale medier» fra faktisk.no.

Den tredje filmen handler om «Kilder og kildekritikk». Økta gjennomføres i 7. klasse, og egner seg både oppover og nedover på trinnene.

Her kan du lese mer:

Kreasjon lager filmer som dette med mobilt utstyr. Alle våre ansatte har fartstid i skole som lærere og/eller skoleledere. Det gjør at vi gjenkjenner gode læringsaktiviteter og læreprosesser, og du får gode filmer med beskjeden bruk av ressurser.

Kontakt oss

Vi skreddersyr opplæring og prosesstøtte som passer for deres behov. Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bidra til kompetanseutvikling på din skole? Meld din interesse via kontaktskjema eller book et møte.