I en verden hvor teknologi er en integrert del av våre liv, blir digital dømmekraft stadig viktigere. Dette er spesielt sant i utdanningssektoren, hvor lærere og elever sammen navigerer i det digitale landskapet. Som del av Udirs nye kompetansepakke for Digital Dømmekraft har Kreasjon spilt inn praksisnære filmer i Nordre Follo. Utforsk disse videoene og få innsikt fra kommunens rådgiver, Terje Nørving, hvordan kommunen jobber med dette store temaet.

Skolen skal utvikle seg i et samspill mellom forskning og erfaring fra klasserommene.

«Det er viktig at skolen utvikler seg som et felleskap gjennom profesjonsfelleskapet for å sikre en god skole for alle barn i kommunen.  Nordre Follo kommune arbeider aktivt med å støtte elevene i deres utvikling som digitale medborgere. I denne sammenhengen har vi identifisert fem sentrale digitale kompetanseområder som elevene må mestre. Digital dømmekraft er en integrert del av alle disse områdene. Vi har utarbeidet en progresjonsplan for elevens kompetanse, og det er avgjørende at elevene fra første stund de får tilgang til digitale enheter, arbeider med digital dømmekraft gjennom varierte aktiviteter tilpasset deres interesser, alder og modenhet. Elevene må lære å forvalte sin digitale identitet på en ansvarlig måte. De må utvikle en kritisk holdning til informasjon, bevissthet rundt digital påvirkning, og hvordan de påvirker andre. Dette er noe vi legger vekt på allerede fra skolens begynnelse.»

Elevene må utvikle en kritisk holdning til informasjon, bevissthet rundt digital påvirkning, og hvordan de påvirker andre.

Terje Stokke Nørving

Skolefaglig rådgiver, Nordre Follo kommune

I den neste filmen blir vi med på en fellesøkt i profesjonsfellesskapet på Bøleråsen skole.

Her kan du lese mer:

Kontakt oss

Vi skreddersyr opplæring og prosesstøtte som passer for deres behov. Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bidra til kompetanseutvikling på din skole? Meld din interesse via kontaktskjema eller book et møte.