Praktisk workshop: Læringsakseleratorer i Microsoft Teams

Utforsk nye læringsverktøy

Kreasjon tilbyr en to timers workshop for lærere i bruk av de nye verktøyene for læring i Microsoft Teams. Lesefremdrift, leseveileder, søkefremdrift og søkeveileder er nyttige verktøy for å jobbe med elevers leseferdigheter og kritisk tenkning. Lær hvordan du kan anvende kunstig intelligens på meningsfull måte i skolerelatert arbeid.

Workshopen vil inneholde praksisnære eksempler og aktiviteter rettet mot klasserommet, slik at lærerne etter endt økt kan ta i bruk verktøyene med egne elever.

Varighet og sted:

Workshopen varer i 2 timer. Vi besøker skolen i utviklingstid/fellestid.

Avtal en prat med oss dersom du ønsker vite mer!

Casebasert arbeidspakke med KI i undervisningen.

Kreasjon tilbyr et unikt casebasert prosjekt hvor KI er en del av læringsarenaen for elevene. Vi prosessveileder og fasiliterer arbeidet sammen med lærere på et trinn, i tema og kompetansemål elevene skal jobbe med nå. F.eks tverrfaglig tema om demokrati og fake news med egnede kompetansemål. Les mer.

Lesefremdrift og leseveileder

Leseveileder er bygd inn i bl.a Word og OneNote, samt i lesefremdrift. Veilederen analyserer elevenes lesenøyaktighet og gir forslag på øveord. Elevene kan benytte det i arbeid med lesing og fungerer nok best i kombinasjon med hodetelefoner. 

Lesefremdrift er et verktøy innebygd i Microsoft Teams’ oppgaveverktøy utformet for å støtte og spore leseflyt. Elevene gjør opptak av høytlesningen og sender inn oppgaven. Den kunstige intelligensen gir en øyeblikkelig analyse av elevens leseferdigheter. Over tid vil læreren få innsikt i elevenes leseprogresjon med Insights.

Søkefremdrift og søkeveileder

Søkeveileder er en frittstående app i Teams. Med appen kan man jobbe systematisk med innhenting av kilder og få søketips. Den kan legges til i et klasseteam via en fane. Slik kan elevene få støtte i informasjonsinnhentingen i undervisningen, i et reklamefritt miljø. Med Insights kan læreren følge klassens søkepraksis.

Søkefremdrift er innebygd i oppgaveverktøyet. Lærerne oppretter og tildeler oppgaver, der elever bruker Søkeveileder i et strukturert miljø for å samle kilder og reflektere over valgene deres. I etterkant får læreren innsikt i elevenes søkeprosess og refleksjoner rundt kildene.