Workshop: Jobb med lese- og søkekompetanse i KI med Teams

Bli kjent med KI læringsverktøy for lesing og søk

Kreasjon tilbyr en to timers workshop for lærere i bruk av de nye verktøyene for læring i Microsoft Teams. Lesefremdrift, leseveileder, søkefremdrift og søkeveileder er nyttige verktøy for å jobbe med elevers leseferdigheter og kildekritikk. Lær hvordan du kan anvende kunstig intelligens i Teams på en meningsfull måte i læringsarbeidet.

Workshopen vil inneholde praksisnære eksempler og aktiviteter rettet mot klasserommet, slik at lærerne etter endt økt kan ta i bruk verktøyene med egne elever.

Varighet og sted: Workshopen varer i 2 timer. Vi besøker skolen i utviklingstid/fellestid.

Lesefremdrift og leseveileder

Leseveileder er bygd inn i bl.a Word og OneNote, samt i lesefremdrift. Veilederen analyserer elevenes lesenøyaktighet og gir forslag på øveord. Elevene kan benytte det i arbeid med lesing og fungerer nok best i kombinasjon med hodetelefoner. 

Lesefremdrift er et verktøy innebygd i Microsoft Teams’ oppgaveverktøy utformet for å støtte og spore leseflyt og leseforståelse. Elevene gjør opptak av høytlesningen og sender inn oppgaven. Den kunstige intelligensen gir en øyeblikkelig analyse av elevens leseferdigheter. Lærer ser også svar på spørsmål som viser om eleven har forstått innholdet i teksten. Over tid vil læreren få innsikt i elevenes leseprogresjon med Insights. Snart kommer også generisk KI til lesefremdrift slik at elevene kan medvirke med ønsker til tema og innhold for teksten.

 
Erfaringer med Lesefremdrift ved Trysil ungdomsskole

Trysil ungdomsskole har testet ut lesefremdrift gjennom Microsoft Teams i både engelsk og tysk. Lærer, Øivind uttaler seg om sine gode erfaringer: Vår erfaring er at det er veldig tidsbesparende for læreren; her får vi et oversiktlig bilde over elevenes leseferdigheter, uten å måtte avsette tid med hver enkelt elev. Vi likte også godt at elevene fikk mulighet til å øve mer i etterkant på ord de strevde med i lesingen. Gjennom å bruke kameraet kunne vi også se hvordan elevene leste, for å bedre kunne veilede dem på gode strategier. Til sammen ga dette oss et godt grunnlag for å gjennomføre fagsamtaler rundt den muntlige delen av fagene.

Så langt har vi gode erfaringer med lesefremdrift i Teams oppgaveverktøy.

Øivind Stengrundet
Lærer, Trysil ungdomsskole

Søkefremdrift og søkeveileder

Søkeveileder er en frittstående app i Teams. Med appen kan man jobbe systematisk med innhenting av kilder og få søketips. Den kan legges til i et klasseteam via en fane. Slik kan elevene få støtte i informasjonsinnhentingen i undervisningen, i et reklamefritt miljø. Med Insights kan læreren følge klassens søkepraksis.

Søkefremdrift er innebygd i oppgaveverktøyet. Lærerne oppretter og tildeler oppgaver, der elever bruker Søkeveileder i et strukturert miljø for å samle kilder og reflektere over valgene deres. I etterkant får læreren innsikt i elevenes søkeprosess og refleksjoner rundt kildene. 

 

Vi skreddersyr opplæring og prosesstøtte som passer for deres behov. Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan bidra til kompetanseutvikling på din skole? Meld din interesse via kontaktskjema eller book et møte.