Fra ide til app: Elevsentrert læring med praktiske utfordringer

Få innføring i hvordan du kan hjelpe elevene dine til å lage sine egne, helt unike apper på iPad. Bli kjent med Swift playgrounds og få gode undervisningsopplegg du kan ta med tilbake til egen klasse. 

Kurset fokuserer på praksisrettet læring gjennom å:

• Planlegge
• Utforske programmering
• Designe og kode
• Dele og reflektere

Kreasjon besøker din region med en halvdag workshop for lærere i juni 2023. Her blir det utdelt materiale og interaktive ressurser slik at deltakerne kan gjennomføre med egne elever i etterkant. Unikt gratis tilbud!

Gjennom kurset vil du få tilgang på ressurser du kan ta i bruk med elever. Alt vi gjør vil være overførbart til klasserommet.

Varighet:

Kursdagen varer fra kl 12-15:30

Les mer om Swift:

Mange skoler har iPad men er ukjent med hva Swift Playgrounds kan bidra med innenfor koding og programmering. Les mer om Swift Playgrounds.

Last ned Swift Playgrounds for iPad eller Mac, nå er den tilgjengelig på norsk.

På Apple Education Community finner du lærerressurser som støtter undervisning og læring med Swift Playgrounds.

Påmelding er stengt