Kreasjon møter høsten med 6 nye medarbeidere, og vokser videre som selskap og bredder vår kompetanse. Midt i koronatidene gjør vi en satsing på E-læring som markedet etterspør ved siden av webinarer og vår tradisjonelle virksomhet. Vi bruker all fokus og all kraft til å bidra til god digital praksis i skolen. Derfor kommer det mer fleksible og rasjonelle kompetansehevingsprogrammer fra oss framover. Allerede 19. august lanserer vi E-læring med Minecraft for lærere, et helt nytt produkt som ingen andre leverer.

Fra venstre mot høyre: Steinar Sevje, Aina Skaug Bakkehaug (ny), Laila Gruner (ny), Martin Asheim (ny), Marius Oma Hellervik (ny), Martin Næsgaard, Kristin Borgedal (ny), Jan Gamre og Claes Kjelshus. Gøril Gjøystdal er fotograf mens Anne Cathrine Endrerud, Øystein Jensen, Eirik Lyssand (ny) og Åge Reite ikke var tilstede da bildet ble tatt.

I tillegg til å øke vår satsing på kreativitet og innovasjon på Apple og Microsoft sine plattformer, har vi fått inn Martin Asheim som leder vår nysatsing innenfor Google Education. Martin vil utvikle flere E-læringsmoduler som vil gi større fleksibilitet og rasjonalisere kompetansehevingsprogrammene innenfor dette området.

Laila Gruner er tilsatt som koordinator og vil bidra mye på kontoret sammen med daglig leder Jan Gamre. Les mer om våre medarbeidere under «Om oss».

Vår «nye» og voksende organisasjon vil tilby mer fleksible og rasjonelle kompetansehevingsprogrammer i tiden framover. Både video/webinarer og individuell E-læring kommer i tillegg til tradisjonelle kurs- og prosjektleveranser.

Vi gleder oss til et spennende nytt skoleår med mye utvikling og moro!

P.S. Onsdag 19.08 er det gratis webinar for alle med iPad som er interessert i AR.