Kreasjon har hatt gleden av å levere UDIRs relanserte kompetansepakke «Digital undervisning – på skolen og hjemme». Hovedfokus i denne pakken er å bygge god digital undervisningspraksis i profesjonsfellesskapet. Vi har brukt alt vi har lært som praktikere innenfor digital undervisning de 4 årene vi har eksistert, og vi har hatt et veldig godt samarbeid med UDIR. Denne kompetansepakken er blitt den type åpen dokumentasjon for arbeid med god digital praksis vi har savnet. Mer enn 70% av innholdet er nytt og pakken har fått nytt navn. Innholdet i pakken er koblet tett mot LK20 og gir høy verdi inn i arbeid med fagfornyelsen.  Pakken har fokus på god digital praksis på alle arenaer, samtidig som den er annerledes enn andre kompetansepakker ved at den både har en egen modul for å planlegge undervisning, og den har egen ledermodul. Kreasjon støtter 100% opp om bruk av denne pakken i profesjonsfellesskapet, ved at selskapet har begynt levere egne leveranser med kompetansepakken som sentrum.

Arbeidet i pakken er konsentrert omkring disse områdene. Innholdet er praktisk rettet med rik bruk av eksempler:

  • Kartlegging av ståsted
  • Arbeid med læringssløyfer og bruk av teoretiske modeller
  • Å styrke lærerens kompetanse i planlegging av undervisning med elever på forskjellige undervisningsarenaer
  • Å jobbe med læringsdesign
  • Å styrke kompetansen i oppfølgingen og vurderingen av elevene gjennom god kommunikasjon på ulike arenaer for undervisning
  • Å Utvikle kunnskap og forståelse for god digital praksis som ivaretar personvernet til lærerne og elevene på ulike arenaer

Noen har spurt – hvor er det jeg finner denne pakken? Her er lenke til alle kompetansepakkene, mens illustrasjonen viser hvor i katalogen «Digital undervisning – på skolen og hjemme» befinner seg.

Du kan møte både lærerteamet og lederteamet som står bak pakken i hver sitt blogginnlegg på kreasjon.net.

Vi benytter også anledningen til å vise fram det nye vurderingskurset vårt som Eva Bratvold og Kreasjon har laget i fellesskap. Eva er kjent hos mange som en dyktig innholdsprodusent hos flere av forlagene, hos TV2 skole, på Mooc-ene til Høgskolen i Østfold, og hun har bidratt i flere kompetansepakker hos UDIR. Dette kurset representerer noe nytt i støttemateriell omkring vurdering. Kurset blir åpent i 40 dager og fungerer svært godt sammen med kompetansepakken. Den gir påfyll og refleksjon omkring det det som handler om kommunikasjon med elever – vurderingsbiten.

 

 

Vurdering er noe av det som har størst betydning når det gjelder elevenes læring. Når vi arbeider med vurdering handler det om å minske gapet mellom hvor man er – og hvor man skal. Som i figuren til høyre handler det om å gjøre elevene i stand til å komme videre og ikke bli stående som en følge av kunnskapshull.

Selv om skoler etterhvert har arbeidet lenge med vurdering er dette et område som fortsatt er like aktuelt som utviklingsområde. I vurderingsarbeidet er kanskje tilbakemeldingene det viktigste for å styrke elevenes læring. Hvordan skal din tilbakemelding hjelpe eleven med å lære? Hvordan skal vi sørge for å gi gode tilbakemeldinger på prosessnivå, framfor å gi dem på oppgavenivå? Hvordan skal vi sikre at det å arbeide formativt ikke egentlig medfører at man gir mange små summative vurderinger i stedet for?