Etter fem år i skolemarkedet med kurs og opplæringstjenester, har Kreasjon nå tatt steget og blitt et non-profit selskap. De siste to årene har vi bygd mye kapasitet innenfor eLæring og medieproduksjon, og formålet til Kreasjon er å tilby profesjonelle opplærings- og kompetansehevingstjenester til hele utdanningssektoren. Vi driftes og eies av pedagoger, ikke av forretningsfolk, og vi er ikke-kommersielle ved at alt overskudd går utelukkende til drift og utvikling. Hvorfor har vi tatt dette steget? Eirik Lyssand har tatt en prat med daglig leder Jan Gamre. 

Hvorfor skjer dette nå, Jan? 

Vi kunne og burde antakelig gjort dette helt fra starten i 2017. Vi som startet Kreasjon, Lene Lindquist Moen og jeg, visste ikke bedre. Vi har aldri vært profittjegere, det er samfunnsoppdraget som driver oss, ikke pengene. Derfor føles det som et naturlig og etterlengtet steg. 

Hvordan vil folk merke at Kreasjon har endret seg? 

For det første vil Kreasjon jobbe mer uavhengig, og på tvers, overfor forhandlere. Vi har hatt et langt og godt samarbeid med enkelte av disse, men det har også vært et samarbeid hvor vi har bundet opp en del av ressursene våre.

Forhandlerleddet er først og fremst salgsorganisasjoner, og det er forskjell på et pedagogisk utviklingsmiljø og et salgsmiljø. Nå vil vi jobbe mer på tvers i hele utdanningssektoren, hvor vi blant annet kommer til å jobbe mer sammen med UH-sektoren.  

Pedagogisk utvikling ligger i vårt DNA – vi er utviklere innenfor praktisk pedagogikk, og det er her vi vil bruke tiden vår sammen med markedet. Vi skal i enda større grad være en prosesspartner og prosessfasilitator for våre kunder og partnere.  

Hva slags samarbeid har Kreasjon med universitet og høyskoler i dag? 

Det skjedde et skifte da vi leverte Kompetansepakken for UDIR i fjor vinter, «Digital undervisning – på skolen og hjemme». Vi har fått høyere troverdighet overfor høyskolene og de har lagt merke til oss i større grad enn tidligere. Fra juni 2021 har vi også hatt et tett samarbeid med HiØ gjennom Dekomp. Våre prosessveiledere er praktikere og en drøm av et veilederkorps for høyskolene. Til forskjell fra «vanlige lærere» er våre veiledere vant til å jobbe i kundeleveranser og å drive kundebehandling. Vi merker at både vårt veilederkorps og våre eLærings- og mikrolæringstjenester er interessante for flere aktører enn HiØ, henvendelsene har begynt å komme. I tillegg skal nevnes at Anne Cathrine Endrerud (deltidsansatt) jobber på Høyskolen Innlandet ved siden av jobben hos oss. Slike koblinger blir det mer av i tiden framover. 

Hvilke nye tjenester har Kreasjon skapt den siste tiden? 

eLæring og mikrolæring er nok blant det mest spennende, sammen med kapasiteten vi har bygd opp innenfor medieproduksjon og søm. Vi har erfarne pedagoger i 100% stillinger innenfor de ulike fagområdene. Vår egen eLæringskatalog teller nå 13 stk kurs, og disse opplever vi høy etterspørsel etter. Særlig er Teams i skolehverdagen og Kom i gang med Minecraft etterspurte. Vi har nå levert fylkeskommunal versjon av Teams kurset til bl.a. Innlandet fylkeskommune. Dette kurset har svært høy relevans også mot lærerutdanningene og dels i UH-sektoren. Vi gleder oss til å levere også der. Minecraft får et oppfølgerkurs om kun få uker som vi gleder oss veldig til å lansere. 

Ellers har vi laget et nytt totrinns tilbud innenfor Spillbasert læring. Dette er noe vi har jobbet med på kammerset i 2 år – og endelig er det lansert. Nivå 1 har veldig høy interesse og vi har flere møter ukentlig fra skoler som vil vite mer. Ved to skoler i Lillestrøm og på Lofsrud skole i Oslo er leveransene i gang. Denne satsingen gir et løft innenfor særlig sosial læring og inkluderende læring.  

Og hvordan blir veien videre? 

Det blir spennende å følge utviklingen videre. Det som gjør oss spennende og annerledes er at vi er en genuin utviklingshub framfor “rene hyllevareløsninger”. Dette gjør at mange av våre produkter må forstås som leire på dreieskiva. De har et meget godt utgangspunkt – men den virkelige verdien realiseres når ulike oppdragsgivere, kommuner og fylkeskommuner får søm på toppen av dette. Da får man finjustering av opplæringstiltaket inn mot det lokale behovet.  

Samtidig har all medieproduksjonen gitt oss et stort reportoar for å systematisere og distribuere mikrolæring. Dette er noe vi holder på å utvikle nå. Flere av våre eLæringskurs bare venter på tilrettelegging også opp mot elever og studenter. Vi gleder oss til å slippe elever og studenter til på deler av materialet vårt. Kreasjon har kapasitet og erfaring til å være den læreprosesspartneren innenfor praktisk pedagogikk og kompetanseheving som utdanningssektoren fortjener. 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.