Spillbasert læringsprosjekt ved tre Oslo skoler settes nå i gang sammen med Kreasjon. FERD sosiale entreprenører er del av prosjektet og bidrar med tilskudd. Med noen få spill PC-er og et beskjedent kompetanseløft skaper skolene et inkluderende læringsmiljø, hvor fokuset er sosial læring og økt trivsel.

Kompetanseløft og metodikk

Kompetansehevingen består av 3 workshops som både gir en metodisk plattform og stimulerer til aktiviteter som bygger struktur, relasjon og trivsel. Vi bygger også inn noe annen læring i konseptet, men relasjon, trivsel og struktur får størst fokus i starten. I tillegg blir en eLæringsressurs tilgjengelig for alle deltakerne.

Gamingrom på Furuset skole

Rektor Asgjerd Halseth forteller:
«Barn elsker å spille og Furuset skole ønsker å lære mer om hvordan spillpedagogikk kan bidra til å skape elevaktive arbeidsformer og elevmedvirkning i skolehverdagen. Dette er fortsatt et nytt område (se Spillerom – Dataspillstrategi 2020-22). Vi mener at spill kan brukes svært hensiktsmessig for å gi elevene gode læringssituasjoner og læringsutbytte, og viser blant annet til regjeringens spillstrategi og videreutviklingen av denne.

Gaming hjemme er ikke det samme som dataspill i undervisning. Dataspill brukt som læringsverktøy i undervisningen vil – slik vi tenker det – bidra til utforskende og elevaktiv undervisning. Gjennom dataspill vil elevene utfordres på problemstillinger knyttet til samarbeidsevner, strategisk tenkning, kommunikasjon, språk og etiske overveielser. Dette er store områder som krever en erfaren og kompetent voksen (lærer/spillpedagog) for å konsolidere (reflektere strukturert og knytte til elevens kompetanseutvikling) sammen med elevene.

Furuset skoles visjon er formulert slik: «Glede og mestring i et lærende fellesskap». Vi ser for oss at dette Gamingprosjektet vil kunne understøtte denne visjonen. Spill i seg selv er basert på å mestre, og for noen elever kan mestring gjennom spill være en god vei inn til et positivt læringsforløp sammen med elever man samarbeider med. For barn og unge er leken deres viktigste arbeidsarena for læring. Det er her man kan eksperimentere, feile og lære med et sikkerhetsnett. Vi ser på gaming på samme måte. Sikkerhetsnettet er den kompetente voksne (lærer/spillpedagog), som innehar en stor evne til å drive frem refleksjonen over problemstillinger elevene møter knyttet til deres personlige utvikling og læringsforløp».

Kreasjon gleder seg sammen med skolene

Claes Kjelshus er leder for satsingen hos Kreasjon og står bak mye av materialet som er utviklet. Han har fulgt med på hvordan dataspill i skolen og e-sport har utviklet seg de siste årene, og synes det er både gøy og inspirerende å se veksten av tilbudet til elever og barn. “De aller ivrigste har startet og bruker det mediet elevene kjenner best, dataspill, for å jobbe med læring. Vi anerkjenner at det er vanskelig for skolene å komme i gang med en slik satsning på egenhånd, og ønsker å hjelpe skolene.”

Konseptet vi har utviklet med fokus på sosiale ferdigheter, relasjoner og trivsel er et perfekt sted å starte. Terskelen er satt slik at skolene kommer fort i gang, skaffer seg erfaringer og bygger kompetanse. På den måten har de et ideelt utgangspunkt for en eventuell skalering. Samtidig får elever som av forskjellige grunner sliter på skolen et tilbud og en mulighet på en arena de kjenner godt. “Det er veldig gøy at Ferd ser de samme verdiene, gevinstene og mulighetene vi ser. Nå skal vi realisere dette på Furuset, Bakås og Ellingsrudåsen, det blir veldig moro!”

Noen aktuelle spill/plattformer:

I eLæringsressursen er det lagt inn mange ferdige undervisningsopplegg fra kjente spillplattformer. Noen av spillene som brukes er Rocket League, Core, DYO, Evolution, FIFA og The Sims. Se omtale om Sims 4 som nå blir gratis – vi har læringsoppleggene. Minecraft er også aktuell.

Les også:

Inkluderende læring med spill.

Ved å benytte ressurser skolen allerede har kan vi løfte relasjon og trivsel for elever i faresonen og bidra til mestring i nye roller.

eLæringskurs/workshop Minecraft

Bli mer læringsstyrt opp mot LK20 og mindre aktivitetsstyrt ved bruk av Minecraft i læringsarbeidet.

 

Ta kontakt dersom dere ønsker et møte med oss.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.