Kongsberg videregående skole var raskt på ballen da Kreasjon lanserte workshop for lærere i bruk av kunstig intelligens i skolen. De gir innføring i bruk av språkmodeller tidlig, slik at de kan forberede seg på det som kommer. Med ledelsen i spissen har de bestilt workshop til godt over 100 ansatte med en workshop for lederne i forkant. Noe av workshopen skulle også framheve gevinster i eget arbeid. På denne måten er det lettere for skolen å lykkes med implementeringen i profesjonsfellesskapet. Skoleledelsen er proaktive og viser et eksempel på nytenkning og vilje til å fornye praksis.

Etter sommerferien møtte Kreasjon 12 ledere ved skolen for å holde workshopen med praktiske øvelser kombinert med drøfting og refleksjoner. Det ble en god økt på 90 minutter med engasjerte og fremoverlente ledere. Temaet for økta var språkmodeller i skolen med agendaen:

  • Støtte i profesjonsfellesskapet
  • Tekstgenerering
  • Etikk og personvern

Tilbakemeldingene var gode:

Jan og Aina møtte 12 engasjerte ledere på Kongsberg VGS.

Samlingen gir et godt grunnlag for dialog og refleksjon omkring bruk av språkmodellene i profesjonsfellesskapet.

Høyt engasjement

Det var høy aktivitet i form av utprøving av språkmodeller og refleksjon underveis. Med Kreasjons nettressurs kunne lederne enkelt velge ut selv hva de ønsket å se nærmere på, slik lærerne også vil i sin gjennomføring. Vi gleder oss til å møte lærerne ved to workshoper litt senere i høst. Der vil vi drøfte bruk av språkmodeller som ChatGPT i lærerens arbeid som i vurdering, undervisningsplanlegging, tilpasset opplæring og tekstgenerering. Skolen vil i oppstarten fokusere på å bruke skolens egen chatbot, basert på Odin Nøsens modell i Randabergskolen, for å sikre bl.a. personvern.

På spørsmål om hvordan de ønsker ta dette i bruk svarer flere at de er blitt inspirert til å fortsette å prøve og utforske verktøyene, mens andre vil bruke det som et verktøy i hverdagen. Mange av lederne opplever at samlingen gir et godt grunnlag for dialog og refleksjon omkring bruk av språkmodellene i profesjonsfellesskapet.

Tommel opp, dette var veldig nyttig og interessant.

Lederne ved Drammen VGS på workshop.

Noe for flere?

Kongsberg videregående skole viser vei i nytenkning og tilnærming til undervisning gjennom bruk av kunstig intelligens. Dette kan inspirere også andre skoler til å utforske bruk av språkmodeller og derved forberede både lærere og elever på fremtidens utfordringer.

Drammen VGS har også startet sin reise for ledere og lærere inn i KI landskapet. Er din skole klar for å ta steget? La Kongsberg- og Drammen VGS være en inspirasjonskilde til å ta nye steg inn i dette spennende feltet.

Har du sjekket ut vårt læringsverksted for praktisk bruk av kunstig intelligens?