Medieproduksjon

Hvordan lager man gode kurs og opplæringstiltak?

Kravet til edutainment og interaktivitet stiller nye krav til medieproduksjon. Rent konsum av tekst/bilder/film, for deretter å svare på flervalgsspørsmål, er ikke nok for å lage gode eLæringskurs. I arbeid med eLæring kombinerer vi derfor medieproduksjon med pedagogiske tjenester. Se nedenfor hva vi bidrar med innenfor medieproduksjon:

Vi elsker å levere pedagogiske tjenester for å øke effekten av kurs- og opplæringstiltak.

Se egne sider for prosessfasilitering og pedagogisk rådgiving.

Visuell storytelling

Ved å benytte en visuell storyline som er relevant, får kurset en sosiokulturell dybde og kontekst. Personas er gjerne stereotypier med gjenkjennelige karaktertrekk.

Visulle Hotspots

Visuelle hotspots fungerer som mikrolæring og bør brukes både innenfor og utenfor kurset. De skal gjerne kunne gjenbrukes på ulike plattformer og sosiale medier utenfor kurset.

Virtuelt miljø

Å etablere et virtuelt miljø tar noe tid, men kan gjenbrukes i alle deler av kurset, både i bevegelige bilder, hotspots, filmer og annet. Det legger fundamentet for en visuell storytelling.

Animasjonsfilmer og bevegelige bilder

Animasjonsfilmer er blitt den nye standarden for film innen eLæring. Det er også veldig mye enklere å redigere enn «virkelig film». Bevegelige bilder er også svært anvendelig for å bidra til edutainment og visuell storytelling.

Interaktive elementer og simuleringer

Her er selve syretesten på hvorvidt man lager et standard «compliance kurs» eller om man lager et kurs hvor deltakerne får øve anvendelse av ny kunnskap. Et rent «compliance kurs» baseres mest på konsumering av innhold og gir ikke tilstrekkelig ferdighetstrening. Det er anvendelse av kunnskap som øver ferdigheter og underbygger den mer komplekse siden ved kompetansehevingen. Da må deltakerne gjøre aktiviteter og øvelser som bidrar til dette.

Gevinster ved å bruke oss:

 -God prosjektering, med baklengs planlegging

– Lederstøtte gjennom hele prosessen

– Treffsikre opplæringstiltak, varierte aktiviteter

– Progresjon tilpasset deltakerne

– Evaluering og tydelig vei videre

– Tidsoptimalisering

Referanser

Vi leverte kompetansepakken «Digital undersvining – på skolen og hjemme» til Udir vinteren 2021. I denne pakken inngår en ledermodul for prosessledelse. Udir benytter selv dette verktøyet for intern kompetanseheving

Vi leverer pedagogisk rådgiving og medieproduksjon til Hdir sammen med Kompetansebroen i prosjektet «Leger i spesialisering». Vi bistår med å flytte fokus «fra aktivitetssentrert til læringssentrert» i LIS-programmet.

Vi har gjort animasjonsfilmer og annen medieproduksjon for CXS Nordic. Vi har mye til felles med CXS i det å veilede kunder i kompetanse- og omstillingsprosjekter. Vi elsker deres verktøy Inflow24.

Takk for et godt samarbeid omkring pedagogisk design og prosjektering av digitale læringsressurser. Det er enkelt å jobbe med dere, og dere står på for å finne gode løsninger og rask levering. Samarbeidet har fungert svært godt.

Kompetansebroen.no er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner innen helsesektoren.

Kjersti Sirevåg

Daglig leder, Kompetansebroen

Jan Gamre

Jan Gamre

Prosessleder

Jan har unik erfaring med kompetansehevingsprosjekter med ulike aktører gjennom mange år. Han bidrar i prosjektering, innkalling til redaksjonsmøter, ressursbruk og annet som bidrar til gode prosesser innen medieproduksjonen. 

Gøril Gjøystdal

Gøril Gjøystdal

Illustratør og prosessleder

Gøril har lang erfaring fra medieproduksjon med sin bakgrunn som illustratør. Videre har hun jobbet med læringsprosesser i ulike roller hos Kreasjon og ute i kommunenorge. Vi er veldig glad for at Gøril er tilbake hos oss etter et prosjektopphold i Digitale Gardermoen (DGI).

Øystein Jensen

Øystein Jensen

Medieprodusent

Øystein er et multitalent innenfor medieproduksjon og eLæring. Han er teknisk ansvarlig for de fleste av våre leveranser og legger lista høyt på kvalitet. Øystein har mye erfaring innen foto- og video, og brenner for hvordan det multimodale beriker læringsarbeidet.

Se flere av våre kurs

Vurdering og vurderingspraksis

Teams i skolehverdagen

Ta nye steg med Teams. Du får praksisrettede tips du tar med deg til planleggingsarbeid og til arbeid med elever. Kurset passer for lærere og skoleledere.

Minecraft education edition

Minecraft Edu Edition

Læring med Minecraft løfter kreativitet og tilfører skolen nye arbeidsformer innenfor problemløsing og samarbeid.

klasseledelse

Klasseledelse

I dette kurset vil du lære om noen nøkkelprinsipper og metoder for klasseledelse, og du får vite hvordan du kan legge til rette læringsressurser og aktiviteter for å støtte egen klasseledelse.

Microsoft 365

OneNote Klassenotatblokk

Dette e-læringskurset gir deg det du trenger for å bruke OneNote Klassenotatblokk i Teams med elevene dine.