Veiledning

Kreasjon leverer veiledning og kurs til profesjonsfellesskapet, der deltakerne møter  LK20 i praksis med god bruk av digitale verktøy.

Dette kan gjøres som en kombinasjon mellom eLæring og Workshops. Våre prosessveiledere følger opp og gir støtte til utviklingsarbeidet.

Variert tilnærming

Veiledning

Kreasjon veileder  profesjonsfellesskapet i pedagogisk bruk av digitale verktøy. Sentralt i veiledningen er at lærerne samtaler sammen og utvikler egen praksis gjennom erfaring og refleksjon.

Modellering

Prosessveilederne modellerer i klasserom med elever. Der vektlegges elevsentrerte aktiviteter og relevante temaer fra LK20. Etter endt økt, gjør vi en oppsummering og refleksjon med lærerne.

eLæring og workshops

Kreasjon tilbyr en kombinasjon av eLæring og workshops. Deler av opplæringen er selvstudie, mens man i workshopene anvender nye kunnskaper og ferdigheter i et fellesskap.

Temadag

Fokus er temaer fra LK20 avhengig av fokusområde. Eks:  Utforskende og skapende læring, vurdering, og koding.

Eksempel på gjennomføring

eLæring

Profesjonsfellesskapet gjennomgår oppstartmodul i eLæringskurs.

Workshop

Prosessveileder følger opp profesjonsfellesskapet, anvende kunnskaper og øve ferdigheter. Reflektere sammen.

Modellering

Prosessveileder modellerer bruk av digitale verktøy i klasserommet.

Temadag

Innholdet for dagen tilpasses etter behov. F.eks. påfyll av verktøy eller fokus på tema som vurdering eller elevmedvirkning.

Antall dager, lengden på øktene, oppbygning og innhold kan varieres etter kundens behov. Dagene kan gjennomføres digitalt og/eller på lokasjon. Eksemplet skissert over, er bare en av mange muligheter. 

Gevinster ved å bruke oss:

 – God prosjektering

– Tett oppfølgning gjennom hele prosessen

– Praksisnære eksempler 

– Varierte aktiviteter

– Progresjon tilpasset deltakerne

Referanser

Vi leverte kompetansepakken «Digital undersvining – på skolen og hjemme» til Udir vinteren 2021. I denne pakken inngår en ledermodul for prosessledelse. Udir benytter selv dette verktøyet for intern kompetanseheving

Vi leverer pedagogisk rådgiving og medieproduksjon til Hdir sammen med Kompetansebroen i prosjektet «Leger i spesialisering». Vi bistår med å flytte fokus «fra aktivitetssentrert til læringssentrert» i LIS-programmet.

Vi har gjort animasjonsfilmer og annen medieproduksjon for CXS Nordic. Vi har mye til felles med CXS i det å veilede kunder i kompetanse- og omstillingsprosjekter. Vi elsker deres verktøy Inflow24.

Kreasjon har hjulpet DGI med prosessledelse og prosessveiledning ved skolene i 6 kommuner på Øvre Romerike. Vi er meget fornøyd med Kreasjon som kompetansepartner i dette arbeidet.

Petter Finstad

Rådgiver, Tjenesteutvikling skole og oppvekst, Digitale Gardermoen IS

Våre prosessveiledere

Våre prosessveiledere har lang erfaring med kompetanseheving- og omstillingsprosjekter, de sikrer en trygg og effektiv reise for de ansatte. Vi benytter gode eksempler i modellering som utgangspunkt for egen utprøving. Deltakere på våre workshops utfordres med konkrete øvelser og de må gjøre egne refleksjoner. Alle våre pedagoger har solid erfaring med prosessveiledning.

Steinar Sevje

Steinar Sevje

Prosessveileder

Steinar har jobbet i Kreasjon i 3 år og er blant våre mest erfarne prosessveiledere. Steinar har også erfaring som skoleleder og har bidratt med prosessledelse og prosessveiledning mot skoler i mange ulike former. Skoleåret 21/22 leverer han prosessfasilitering for Kreasjon i Dekomp gjennom Høgskolen i Østfold.

Aina Skaug Bakkehaug

Aina Skaug Bakkehaug

Prosessveileder

Her har du en meget engasjert lærer i matematikk, naturfag og kroppsøving. Aina liker å utvikle seg i lærerrollen, og gjorde nylig ferdig master i realfagenes didaktikk ved siden av jobben i Kreasjon. Hun er opptatt av utforskende, elevsentrert læring med digitale verktøy. Aina er svært allsidig og jobber like gjerne med både eLæring og workshops.
Martin Næsgaard

Martin Næsgaard

Prosessveileder

Martin har APLS og ADE-sertifisering hos Apple, og han har bidratt mye i flere nysatsinger fra Apple de siste årene. Martin leder også vår Minecraft satsing hvor han bl.a lager læringsopplegg for Whyzo.no og innholdet i våre eLæringsmoduler for Minecraft. Han elsker kreativitet i ulike former og er blant våre dyktigste utviklere.

Se flere av våre kurs

Vurdering og vurderingspraksis

Teams i skolehverdagen

Ta nye steg med Teams. Du får praksisrettede tips du tar med deg til planleggingsarbeid og til arbeid med elever. Kurset passer for lærere og skoleledere.

Minecraft education edition

Minecraft Edu Edition

Læring med Minecraft løfter kreativitet og tilfører skolen nye arbeidsformer innenfor problemløsing og samarbeid.

klasseledelse

Klasseledelse

I dette kurset vil du lære om noen nøkkelprinsipper og metoder for klasseledelse, og du får vite hvordan du kan legge til rette læringsressurser og aktiviteter for å støtte egen klasseledelse.

Microsoft 365

OneNote Klassenotatblokk

Dette e-læringskurset gir deg det du trenger for å bruke OneNote Klassenotatblokk i Teams med elevene dine.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.