Kvalitet på skjermbruk i skolen

Hva bør være iPadens og PCens rolle i læringsarbeidet, og hvordan anvendes verktøyene best? Innenfor hvilke områder er det skjermbruk løfter læringen, og når kan vi like gjerne legge bort skjermen? Hvordan kan man bygge kapasitet hos lærere og skoleledere? Vi tror at for å utvikle gode digitale ferdigheter hos lærere og skoleledere, må en møte disse utfordringene.

Flertallet av norske kommuner og fylkeskommuner har nå holdt på i flere år med sine digitale satsinger. Den siste tiden har flere lærere fremsnakket gode eksempler fra klasserommet. Å lykkes med digitale verktøy bør ikke ses på som et prosjekt, men en kontinuerlig prosess som må følges opp over tid. Først og fremst må lærerne ha den verktøyopplæringen de trenger, og ikke minst sikre god didaktisk bruk i tråd med læreplanen. Den digitale satsingen bør integreres som en naturlig del av hverdagen og skoleutviklingen.

For å få en kollektiv forståelse rundt digital praksis må det løftes i profesjonsfellesskapet, hvor lærerne kan dele erfaringer og reflektere sammen. Læring og utvikling i personalet fungerer best som planlagte og styrte prosesser med ulike tiltak og målrettede aktiviteter, der ledelsen og skoleeier er aktivt engasjert.

Læring og utvikling i personalet skjer ikke av seg selv, det fungerer best som planlagte og styrte prosesser med ulike tiltak og målrettede aktiviteter, det krever at ledelsen og skoleeier er aktivt engasjert.

Hvordan kan ledere og skoleeier bidra?
Som i alt utviklingsarbeid er det nødvendig med gode prosesser for å få et godt resultat. Det viktigste er å følge opp det som er påbegynt. Jobben er å integrere digitale verktøy og nye arbeidsformer inn i det daglige læringsarbeidet. Når man tenker at «nå er det implementert» da begynner neste runde i læringssløyfen. Behovet endrer seg etterhvert, men behovet for oppfølging stopper ikke.

Det er flere som gjør oppfølgingsarbeidet selv, og mange skoler, kommuner og fylkeskommuner har bygd gode strukturer og arbeidsgrupper som ivaretar oppfølgingen. Dersom du tenker at det hadde vært fint med en samtalepartner som har erfaring fra slike kompetanseprosjekter i skole, er Kreasjon en av de få spissede aktørene med nettopp denne type erfaring og tjenestetilbud. Gode digitale verktøy er spennende og kan skape nye arbeidsformer, men det er en forutsetning at lærerne har kapasitet og kompetanse til å ta dette i bruk. Kreasjon har hatt mer enn 10000 lærere på kurs gjennom 6 år. Vi har jobbet med skoler, kommuner og fylkeskommuner over flere år som kompetansepartner. Vi er klare til å bidra slik at dere kan følge opp påbegynte satsinger, vi har både innhold, erfaring og metode for å bidra på veien videre. Et samarbeid med oss gir høyere gjennomføringshastighet i utviklingsarbeidet. Se gjerne vår side om prosessfasilitering. Avtal gjerne en prat med oss, vi lover en spennende og givende samtale

Disse stegene er generiske i kompetanseprosjekter og gjenkjennes i ulike prosessmodeller. Vi ønsker lykke til i det videre oppfølgingsarbeidet!

Har du sjekket ut våre læringsverksted for praktisk bruk av kunstig intelligens?