Kreasjon gjennomførte et gratis webinar om baklengs planlegging med Henning Fjørtoft den 22. april. Webinaret ble godt mottatt og bidro med innsikt i hvordan lærere kan integrere baklengs planlegging i sin undervisning for å forbedre undervisnings- og læringsprosesser gjennom bruk av moderne verktøy som KI. Det er svært interessant at 70% av deltakerne på webinaret anser seg selv for å være nybegynnere i bruk av KI i planleggingsarbeid. Vi gir deg presentasjonene fra webinaret og et lite innblikk i planleggingsassistenten Kreasjon har utviklet i samarbeid med Dustin.

Tema for webinaret var baklengs planlegging og bruk av kunstig intelligens (KI). Hovedfokus er hvordan baklengs planlegging kan sikre en sammenheng mellom undervisning, vurdering og kompetansemål. Henning Fjørtoft presenterte sammen med Fredrik og Jan fra Kreasjon, og det ble vist hvordan lærere og skoler kan implementere metodene praktisk.

Agenda og diskusjonspunkter:

  1. Skape klarere forventninger mellom elever og lærere: Webinaret utforsket hvordan baklengs planlegging kan bidra til tydeligere forventningsavklaringer, noe som forbedrer læringsutbyttet og motivasjonen hos elever.
  2. Sammenheng mellom undervisning og vurdering: Det ble diskutert hvordan man kan oppnå en sterkere kobling mellom undervisningsmål og de påfølgende vurderingene for å sikre at de er relevante og rettferdige.
  3. Økt treffsikkerhet i elevaktiviteter: Gjennom praktiske eksempler ble det vist hvordan lærere kan utvikle og velge elevaktiviteter som er direkte relevant for det elevene trenger å øve på, forbedre og mestre.
  4. Bidrag fra KI i planlegging: KI-verktøyenes rolle i å effektivisere baklengs planlegging ble belyst, og det ble foreslått hvordan disse teknologiene kan assistere lærere i å bli mer effektive.

 

Tusen takk for et effektivt og innholdsrikt webinar en mandag ettermiddag😊
Dette var lærerikt. Flinke forelesere, konkrete tips, og mye input. Dette var gøy! Det fungerte veldig bra at det var dere tre som diskuterte og holdt dialogen i gang.

Kristina Kjær Haraldsen

Lærer, Kongseik ungdomsskole

Praksisnære eksempler og Q&A:

  • Eksempler fra praksis: Deltakerne ble vist hvordan teorier og metoder kan anvendes i daglig undervisning gjennom konkrete eksempler.
  • Spørsmål fra deltakere: Det var en aktiv Q&A-seksjon hvor deltakere stilte spørsmål til panelet om blant annet tilgjengelighet av Kreasjons planleggingsassistent og bruk av taleopptak i vurderinger.

Her er presentasjonene:

Vi er allerede i gang med å planlegge et nytt gratis webinar i bruk av vurderingskriterier i Teams. Også her får vi nå hjelp av KI, følg med framover for enda et svært nyttig og praktisk gratis webinar.

 

Planleggingen drives fremover av spørsmål og ulike forslag fra assistenten.

Angående planleggingsassistenten som vi har utviklet i samarbeid med Dustin: Den kan prøves ut gratis dersom dere tar kontakt med oss.

Har du sjekket ut vårt læringsverksted for praktisk bruk av kunstig intelligens?