Kreasjon har laget en unik eLæringskatalog og vi har hjulpet mer enn 10.000 lærere å kombinere god læring med digital praksis. eLæringen tar for seg kjernen av den kompetansen du trenger, den er praksisnær mot LK20 – og ikke tidkrevende. Vi vet det er knapt med tid i skolehverdagen.

Her ser du hvilke kurs det går mest av, dette er bestselgerne. Nedenfor ser du også noen av kundene våre som benytter dette, og nederst ser du tilleggstjenester.

 

 

Klikk for større versjon

Disse kommunene og skolene har kjøpt full tilgang til et eller flere kurs:

Ettersom våre kurs er praktiske mot LK20 opplever mange lærere at dette er midt i blinken for det didaktiske praktiske arbeidet. Det er en stor hjelp i undervisningsplanlegging.

Mange kommuner og skoler er nå i kontakt med oss for å undersøke mulighetene. Under «kurs og eLæring» i menyen øverst finner du de ulike kursene våre.

Tilleggstjenester er populært hos mellomstore og større kommuner som ønsker ytterligere søm på innholdet. Måten vi jobber på tilrettelegger godt for endring av innhold for de av kundene som ønsker det.

 

Tjenester og tillegg:

Gjør det selv:
  • Bruksanvisning for bruk i profesjonsfellesskapet
  • Mikrolæring
  • Tilpasse innhold
   
Bistand med Workshops:
  • Prosjektering med ledelsen – rigge skalering i eget hus
  • Oppstart med personalet
  • Evaluering
Bistand med Produksjon:
  • Tilpasse innhold

 

Vi kan levere eLæringskurs i løpet av 24 timer. Skoler og kommuner får kursene ned mot ca halv pris når de kjøper til alle sine ansatte. Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom dette virker interessant for dere.

I forbindelse med regionreform og overgang til ny brukerflate for Innlandet fylkeskommune, har vi benyttet Kreasjon til ulike prosjekter. De har bistått med kompetanse og opplæring, både gjennom å holde kurs og gjennom å utvikle opplæringsressurser til oss. Innlandet fylkeskommune er svært fornøyde med leveransene fra Kreasjon, de er faglig dyktige, profesjonelle, raske og ikke minst til å stole på.


Britt Karin Rotmo, 

Rådgiver kompetanse, Enhet for skoleutvikling
Innlandet fylkeskommune

Kreasjon har hjulpet DGI med planlegging og gjennomføring av Microsoft 365 innføring i skolene i 6 kommuner på Øvre Romerike gjennom to år. Alle har jobbet praktisk og prosessbasert med verktøyet inn mot egen skole, og drøftet med kollegaer. Vi er meget fornøyd med Kreasjon som kompetansepartner i dette arbeidet.

Petter Finstad
Rådgiver, Tjenesteutvikling skole og oppvekst,
Digitale Gardermoen IS

Takk for et godt samarbeid omkring pedagogisk design og prosjektering av digitale læringsressurser. Det er enkelt å jobbe med dere, og dere står på for å finne gode løsninger og rask levering. Samarbeidet har fungert svært godt.

Kompetansebroen.no er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner innen helsesektoren.


Kjersti Sirevåg, 

Daglig leder
Kompetansebroen