«Selv en som aldri har tatt i et nettbrett synes dette var skikkelig artig. Så konkret og praksisnært at alle kan ta det i bruk på sitt nivå. Hvis lærerne føler de kan bruke det, så er det verdifullt. Du ser på de gutta her at det er voldsomt engasjement.»

De tre kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer har slått seg sammen om å kompetanseheve 40 ressurslærere innenfor programmering i skolen. Det er lærere fra 1.-10 klasse med svært ulik bakgrunn og erfaring innenfor programmering. En av lærerne deler sin erfaring på andre kursdag. Etter inspirasjon fra den første workshopen, gjennomførte han et undervisningsopplegg med Swift Playgrounds. Han forteller om elevenes begeistring for programmering i undervisningen, og sine observasjoner om at alle elevene opplevde mestring. Spesielt elevene som ellers strever litt ekstra, var veldig fornøyde med denne undervisningsformen. «Mange ville ikke ha friminutt!», ropte han. Sammen med sin kollega var de begge enige om at disse nettverksdagene med veiledere var veldig nyttig. Nå fikk de tid til å utforske og dele erfaringer sammen med andre lærere, på tvers av ulike skoler.

Prosessleder Steinar Sevje fra Kreasjon viser hvordan man kan bruke programmering i utforskende metode i naturfag.

Prosessveileder Aina Skaug Bakkehaug veileder lærerne i blokkprogrammering med Sphero.

Kreasjon har satt sammen en løsning for kompetanseheving som inkluderer eLæring og digitale veiledningsøkter i tillegg til de mer tradisjonelle workshopene. Gjennom bruk av Sphero Bolt, micro:bit og Swift Playgrounds skal lærerne bli trygge på verktøyene, i tillegg til å kunne designe læringsøkter for elevene. Ressurslærerne skal også forsøke å spre denne kompetansen til de andre lærerne på egne skoler, og må legge til rette for erfaringsdeling og aktiviteter for egne profesjonsfelleskap. Med denne nye hybride måten å levere på legger man til rette for refleksjon og aktivitet mellom samlingene, og lærerne har ressurser de kan bruke på egne skoler.  

Lars og Knut, deltagende lærere fra Solvang skole.

Fra Solvang skole i Øyer deltar to lærere, Lars og Knut, på våre workshops. Rektor Silje Bech-Hansen forteller at de er svært engasjerte og motiverte når de kommer tilbake til skolen etter å ha vært på en samling. På Solvang skole har de et årlig prosjekt på 4. trinn der programmering er sentralt, samtidig er det svært avhengig av lærer. Bech-Hansen ser at lærerne er aktive og motiverte når det blir delt på skolen fra samlingene. Det settes av tid til at lærerne skal få prøve ut noen av aktivitetene Lars og Knut tar med seg fra samlingene med Kreasjon. Ifølge dem, har det vært noe av det artigste de har gjort på lenge. Det er et ønske om at profesjonsfelleskapet skal gjøre dette sammen.

Silje Bech-Hansen, rektor ved Solvang skole i Øyer kommune.

At elevene også er så aktive når man programmerer, at de stiller spørsmål, det er gøy å se. Skoleleder Bech-Hansen uttaler seg om samlingene med Kreasjon:  

«Det er verdifull kunnskap tilbake som deles med alle. Det er et stort aldersspenn på vår skole. Selv en som aldri har tatt i et nettbrett synes dette var skikkelig artig. Så konkret og praksisnært at alle kan ta det i bruk på sitt nivå. Hvis lærerne føler de kan bruke det så er det verdifullt. Du ser på de gutta her (Lars og Knut) at det er voldsomt engasjement.» 

 

Prosjektleder for hele satsingen, Thor Arne Bakke, sier følgende om leveransen så langt:

«Kreasjon AS leverte et sterkt tilbud og vant anbudsrunden mot 2 andre selskaper, på grunn av hva de kunne levere til en god pris og på grunn av oppdragsforståelsen».

«Vi har nå kommet halvveis i den avtalte leveransen, og jeg opplever Kreasjon AS som en høyst profesjonell aktør det er enkelt å samarbeide med. Kursholderne er kunnskapsrike, entusiastiske og leverer praktisk rettede og svært nyttige kurs. Vi opplever Kreasjon som en god samarbeidspartner som legger mye i leveransen og oppfølgingen, leveransen står så langt til over forventningene, og jeg kan virkelig anbefale Kreasjon».

Prosjektleder, Thor Arne Bakke.

Kodetime fra Kreasjon sammen med Kidsakoder:

Til årets kodetime har vi laget en utforskende og skapende kodeaktivitet for Micro:bit. Opplegget er rykende fersk og laget på oppdrag for Kidsakoder.

Sjekk ut våre mest populære eLæringskurs

Programmering

Teams og OneNote

Minecraft og LK20

Alle kan skape