Nå er tiden for å arbeide med fagfornyelsen

Hva gjør de som lykkes og

hvordan kan du lykkes? 

Her deler vi noen enkle tips til hvordan dere kan komme i gang med fagfornyelsen. Hva bør dere tenke på for at arbeidet blir en suksess og hvor bør dere starte? Meld deg også på nyhetsbrevet nederst på siden, så blir du oppdatert med relevant informasjon innenfor skole og ledelse.

1. Start med et eller to fokusområder. 

«Elevaktivitet» og «elevmedvirkning» er eksempler på to gode områder. Begge er svært sentrale i fagfornyelsen, og mange skoler er i gang med nettopp disse to temaene. Mer utforskende og skapende læring hvor elevens interesser og egne ressurser har innflytelse på elevenes læringsarbeid. Kartlegg hva dere gjør i dag og bli enige om hvordan dere ønsker at det skal være.
 

2. Legg til rette for læringssløyfer og observasjon av egen praksis.  

Ikke forvent for mye med en gang. Bli enige om målbildet – «hvordan ønsker vi at det skal se ut hos oss»? Når målbildet er klart kan aktiviteter speiles mot ønsket praksis. De skolene som lykkes med systemisk bruk av læringssløyfer er de skolene som lykkes i å endre undervisningen. Læringssløyfene sikrer at arbeidet ikke stopper opp. 

 

3. Del forflytningen i to steg

Det er klokt å dele forflytningen i to ulike steg.

  • Tilstrekkelig trygghet og tilstrekkelige ferdigheter i bruk av digitale verktøy som muliggjør ønsket elevaktivitet er det første steget. Å etablere nødvendig verktøykjennskap er en gjentakende prosess da det både ankommer nyansatte og dels også nye verktøy. 
  • Etablere refleksjon og deling av praksis i profesjonsfellesskapet er steg to. Dette steget kombineres gjerne med kollegaveiledning og er en pågående prosess – vel og merke dersom du sikrer at læringssløyfene ikke stopper.

Hjelp på veien?
Alle lærerne må ha tilstrekkelig trygghet og ferdigheter, og man må skape god refleksjon i profesjonsfelleskapet gjennom å benytte læringssløyfer. Det tar tid. Vi har enkle kurs som er rettet inn mot kjernen i kompetansen lærerne må ha. Vi har også prosessveiledning for å sette en struktur på arbeidet i profesjonsfellesskapet. Det viktigste er dog at du kommer i gang og kommer i fart. Meld deg på nyhetsbrevet så får du  tilsendt ressurser, tips og triks som kommer godt med.

 

Du finner mange gode prinsipper for arbeidet i kompetansepakken Kreasjon har laget sammen med UDIR. 

Les om samarbeidet mellom Kreasjon og UDIR i kompetansepakken «Digital undervisning – på skolen og hjemme»

UDIR Utdanningsdirektoratet

Hold deg oppdatert med nyheter fra Kreasjon

Skoleledere følges opp med relevant informasjon innenfor skole og ledelse.


Ved å sende inn e-postadressen din, samtykker du til behandling av dine personopplysninger i henhold til vår samtykkeerklæring