Teknologi i barnehagen

Bli med oss i Kreasjon og oppdag hvordan du med enkle grep kan benytte digitale verktøy til å støtte barnas naturlige utforskertrang gjennom lek! Vi tror på læring gjennom observasjon, undring og kreativitet!  

Lek og utforsk med digitale verktøy!

Når teknologi benyttes, skal dette gjøres i tråd med barnehagens formål og på barnas premisser. Det skal fremme lek, legge til rette for skaperglede, undring og utforskertrang.  

Etter endt kurs hos oss vil du sitte igjen med mange ideer til hvordan du enkelt kan ta dette i bruk i egen barnegruppe. Vi legger vekt på at både barn og voksne i barnehagen skal kjenne mestring, og at terskelen for å ta i bruk nye verktøy skal være lav.  

Vi tilpasser kursinnholdet du trenger i din barnehage!

 

Eksempel kurspakke

Vi tilbyr opplæring i pedagogisk bruk av digitale verktøy. Hovedverktøyet vårt er iPad – et mobilt verktøy som kan brukes der utforsking og læring skjer.

Vi benytter ulike applikasjoner barna kan bruke i lek og utvikling av språk, matematisk kompetanse og i å utforske og skape.
Et kursløp hos oss utarbeides i samarbeid med dere. En grunnpakke kan se slik ut:

Pedagogdag

Modelleringsdag

Oppfølgingsdag

Kursdag med pedagogene

Disse dagene brukes til å forankre bruken av teknologi i barnehagen. Vi bygger bro fra rammeplanen via verktøy til konkrete aktiviteter i barnegruppa.

Vi legger vekt på bruk av iPad til støtte i barnas skapertrang, utvikling av språk og begreper og til lek, læring og utforsking.

Modellering i barnegruppa

Vi besøker din barnehage og gjennomfører aktiviteter med barna. Personalet observerer og støtter barna i aktiviteten.

Det settes av tid til samtale og refleksjon med personalet i etterkant av modelleringen.

Videreutvikling og påfyll

Oppfølgingsdagen(e) gjennomføres en tid etter veileders besøk i barnehagen. Slik at personalet får tid til å prøve ut aktiviteter selv før vi møtes igjen.

Oppfølgingsdagen(e) benyttes til deling av erfaringer siden sist samt påfyll av nye verktøy og tips til bruk.

Er du i gang, men trenger påfyll eller inspirasjon?

Under finner du noe av det du kan velge mellom. Ta kontakt, så finner vi den beste løsningen for deg og din barnehage!

Koding og programmering

Språk og begreper

Digitale mikroskop

Filmproduksjon

Matematikk og problemløsning

Kamera i lek og utforsking

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.
e-læring kreasjon