Vurdering og vurderingspraksis

Ønsker du å bli enda bedre på vurdering og tilbakemeldinger – og hva tror du det vil bety for dine elever? Dette er et praksisnært og lekent kurs hvor du får tips til hvordan du kan arbeide med og evaluere din egen undervisningspraksis. Vurdering handler om å minske gapet mellom hvor man er – og hvor man skal, hjelpe elevene til å komme videre og ikke bli stående som følge av kunnskapshull eller manglende ferdigheter.

Pris kr. 490,- per person.

Vurdering og vurderingspraksis

Vurdering og fagfornyelsen

Med fagfornyelsen blir det andre ting som skal vurderes enn det som har blitt vurdert tradisjonelt sett. Hva skal du måle, og hvordan kan du vite at det er de riktige tingene du måler?

Vi leverer opplæring i gruppe med veileder på din skole eller over video. Vi leverer også E-læringskurs. Kombinasjonen av noen fellessamlinger og individuelle E-læringskurs gir god effekt i skolenes utviklingsarbeid. Ta kontakt dersom du ønsker en prat om dette. Nedenfor kan du bestille direkte tilgang til E-læringskurs.

 

Hva kan man gjøre med vurderingsgapet?

Vi tok en prat med Eva Bratvold om vurdering og hennes innsats i dette kurset. «Vurdering er altfor viktig til at man skal ta lettvint på det. Vi har også laget et forslag til hvordan man kan ta i bruk denne kursressursen for skoleleder.» -Eva Bratvold

Økt læring

Lær hvordan vurdering øker læringsutbyttet ved at elevene tetter kunnskapshull.

Jobb når det passer deg
Fleksibelt – gjør det i ditt eget tempo eller bruk det i profesjonsfellesskapet på skolen.
Lær av ledende pedagoger
Vi har hjulpet over 10.000 lærere i å mestre økt digitalisering i skolen.
Passer alle fag
Vurdering og klasseledelse er blant de viktigste faktorene for elevenes læringsutbytte.
Eva Bratvold

Eva har jobbet lenge med vurdering og god vurderingspraksis i utvikling, drift og sensur på studiet IKT for lærere på Høgskolen i Østfold. Hun mener at vurdering og klasseledelse er blant de viktigste faktorene for elevenes læringsutbytte. Kurset er laget av Eva og Kreasjon i fellesskap.

Marius Oma Hellervik

Marius har jobbet i ungdomsskolen i 10 år og har skaffet seg god erfaring med hvordan man kan drive vurderingspraksis. Han har vært en pådriver for å bruke Teams og OneNote, slik at lærere og elever får en god plattform å drive undervisningsplanlegging og vurdering på.

Elisabeth Hasselstrøm

Elisabeth har jobbet med de yngste elevene i skolen og med spesialpedagogisk tilrettelegging.
Hun mener at gode tilbakemeldinger gitt til riktig tid er avgjørende for at elever skal kjenne på mestring og motivasjon.

God vurdering gir økt læringsutbytte og skaper engasjement og motivasjon!

Læring og vurdering er en treningsarena
Man må øve for å bli god, og man trenger veiledning som bidrar til å tette gapet mellom der man er og dit man ønsker å komme.

Summativ og formativ vurdering kan sammenliknes med det å være en dommer eller det å være en trener.

Vi bidrar til å øve bevisstgjøring og refleksjon omkring type veiledning og de ulike nivåene for tilbakemeldinger.

Se flere av våre kurs

Vurdering og vurderingspraksis

Teams i skolehverdagen

Ta nye steg med Teams. Du får praksisrettede tips du tar med deg til planleggingsarbeid og til arbeid med elever. Kurset passer for lærere og skoleledere.

Minecraft education edition

Minecraft Edu Edition

Læring med Minecraft løfter kreativitet og tilfører skolen nye arbeidsformer innenfor problemløsing og samarbeid.

klasseledelse

Klasseledelse

I dette kurset vil du lære om noen nøkkelprinsipper og metoder for klasseledelse, og du får vite hvordan du kan legge til rette læringsressurser og aktiviteter for å støtte egen klasseledelse.

Microsoft 365

OneNote Klassenotatblokk

Dette e-læringskurset gir deg det du trenger for å bruke OneNote Klassenotatblokk i Teams med elevene dine.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.