Realfagsskolen utforsker KI og språkmodeller i skolerelatert arbeid. Med tanke på det konstante tidspresset mange lærere opplever, er det kritisk å effektivisere deres arbeidshverdag. Lærere har dessuten tatt elever i å generere besvarelser gjennom ChatGPT, og ønsker innsikt i hvordan verktøyet kan brukes for å styrke elevenes mestring og kompetanse i stedet for at verktøyet brukes til å jukse.

Akademiet Realfagsskole holder til på Torshov i Oslo og har gjennomført en workshop for lærerne. Deltakernes egne mål for workshopen var å bli trygge nok til å bruke KI i jobbsammenheng, og å kunne bruke det på en hensiktsmessig måte sammen med elevene.

Workshop med Kreasjon

Fokuset for workshopen var læringsarbeid, undervisningsplanlegging og tilpasning av undervisning, hvor lærerne utforsker ChatGPT som en assistent. Lærerne fikk god tid til å utforske en interaktiv ressurs fra Kreasjon, der de gjør seg egne erfaringer og prøver ut ChatGPT som både samtalepartner, idemaker, tekstgenerator og annet innenfor de overordnede temaene.

Erfaringsdeling under KI workshop med Kreasjon.

Med assistanse fra en chatbot vil arbeidsmengden begrenses drastisk. Utrolig deilig!

Lærerne fikk sammenligne resultater og reflektere over bruksområdene til ChatGPT og Bing Chat. I tillegg hadde Akademiet satt opp en egen chatbot som elever vil få tilgang på til skolerettet arbeid (alle disse chatbotene baserer seg på ChatGPT). Overraskelsene var mange, og den faglige diskusjonen rundt bruken ble en viktig del av samlingen. De var samstemt om at dette kan gi et løft i læringsarbeidet.

En av lærerne forteller: Jeg er så glad for å ha hatt muligheten til å bli bedre kjent med chatboter. Jeg har pleid å bruke hele søndager på å planlegge undervisning, men med assistanse fra en chatbot vil den arbeidsmengden begrenses drastisk. Utrolig deilig!

En annen lærer sier: Chatbotene kommer med mange gode forslag og treffer ofte på det jeg lurer på, men jeg ser at det må tilpasninger til. Det liker jeg. Mennesket er fortsatt en viktig del på tross av chatbotens effektivitet.

Veien videre

Lærerne ved Realfagsskolen vil ta i bruk ChatGPT til blant annet undervisningsplanlegging, veiledning og hjelp for elever med behov for tilpasninger. Under workshopen ble det også veldig gode diskusjoner rundt bruk av ChatGPT og elever. Det ble løftet flere gode problemstillinger som lærerne sammen med ledelsen skal diskutere videre. Rektor ved skolen er proaktiv og har satt av utviklingstid til dette arbeidet. Det blir spennende å følge fortsettelsen med kunstig intelligens ved den fremoverlente skolen. 

Har du sjekket ut vårt læringsverksted for praktisk bruk av kunstig intelligens?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.